Titanic 2013 i Norrköping

Fyra sommarmånader med legenden.Helt nyligen öppnades den officiella websiten för den världsturnerande Titanicutställningens drygt fyra månader långa vistelse i Norrköping sommaren 2013. Ändå från invigningsdagen den 30 April till söndagen den 8 September bereds...

Titanichelg

Galamiddag 100 år efteråt.När Skandinaviska Titanicföreningen håller årsmöte fylls en hel helg med Titanic. Det var undertecknads första möte och tillika första årsmöte i föreningen regi. Lördagen innehöll förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar, där jag blev...

Boken om livbåt 13

Titanicmannen citerad.Av en bekant blir jag påvisad det faktum att en bok som handlar om Titanics livbåt nr 13 givits ut i april 2012. Det var ju i livbåt 13 som John Charles och Einar lyckades överleva den hemska natten för 100 år sedan. Det är den engelska...