Titanicmannen citerad.

Av en bekant blir jag påvisad det faktum att en bok som handlar om Titanics livbåt nr 13 givits ut i april 2012. Det var ju i livbåt 13 som John Charles och Einar lyckades överleva den hemska natten för 100 år sedan. Det är den engelska författaren John Balls som skrivit verket med titeln Lucky for Some – Titanic's Lifeboat 13 and its Passengers. Utan den minsta tvekan beställer jag boken direkt.

Nu har den anlänt och spänt öppnar jag dess innandöme.

På sidan 64, 65 och 66 finner jag att John Balls, som är medlem i Englands alla Titanic associations, citerat "The Titanicman", vilket han troligen funnit på nätet, på titanicmannen.se. Eftersom John Balls förmodligen bara läst den engelska sammanfattningen som jag skrivit per juni 2010, vet han inte allt vi andra vet som kan svenska och kan läsa boken Titanicmannen – En efterforskande historia. John envisas med att kalla John Charles ömsom för Johan och ömsom för John och John säger att "Jerker has some wild and fascinating speculative details…". John har lyckats fånga det viktiga i John Charles märkliga livsöde och påtalar John Charles dramatiska liv.

Med en märklig känsla att såväl John Charles som jag blivit citerade i en nyutgiven engelsk bok ska jag nu ta mig an John Balls verk med spänning för att om möjligt finna ytterligare några pusselbitar i Titanicmannens, John Charles Asplunds, upplevelser på Titanic och i livbåt nummer 13.

Translate »