Boken om livbåt 13

Titanicmannen citerad.Av en bekant blir jag påvisad det faktum att en bok som handlar om Titanics livbåt nr 13 givits ut i april 2012. Det var ju i livbåt 13 som John Charles och Einar lyckades överleva den hemska natten för 100 år sedan. Det är den engelska...

Del 92, Svaret från NARA

Postal fördröjning.Direkt efter förra svaret från NARA (National Archives and Records Administration), den 30 mars, angående hur det var med John Charles sjömansliv ombord på Cabegon, fick jag erbjudande om NARA's fortsatta hjälp. Min fråga blev då omgående, per...

Del 91, S/S Finland gäckar

Uppdykaren.Utifrån den del i skrönan som säger att "John Charles skulle ha tjänstgjort på Finlands sida i ett krig", har jag tidigare fört fram teorin om att John Charles skulle ha tjänstgjort på fartyget S/S Finland under första världskriget. Teorin styrks...

Del 90, Den engelska passagerarlistan

Originalbevis.Med den ständiga digitalieringen och publiceringe av historiska dokument följer att redan kända fakta kan studeras i originalhandling. Vi vet att John Charles färdades från Esbjerg till Parkestown, vilket är i Harwich för att därefter med tåg bege sig...

Del 88, Med Carpathia i New York för 100 år sedan

Registreringen och fadern.Äntligen får John Charles och hans 700 räddade medresenärer kliva i land på fast mark för på dagen 100 år sedan. Det är kvällen den 18 April 1912 som Carpathia ankommer New Yorks hamn, pir 54 på västra sidan av Manhattan.Originalmanifesten...
Translate »