Det två förklädda männen.

John Charles och Einar lyckades glida på repen ned i livbåt 13 när den firats ned tre meter, enligt John Charles egna berättelse i det brev han skrev till sin moder Augusta.

John Charles och Einar var inte de enda svenskarna som överlevde tack vare livbåt 13. Ytterligare sju svenskar står att återfinna som passagerare i livbåten;

– Aurora Adelia Landergren
– Anna Sofia Nysten
– Agnes Sandström
– Beatrice Sandström
– Margit Sandström
– Johan Cervin Svensson
– Gunnar Isidor Tenglin

Agnes Sandström reste med sina döttrar Beatrice och Margit. Hon lyckades få med sig bägge barnen i den fulla livbåt 13. I ett tidningsreportage 50 år efter katastrofen berättar Agnes Sandström 1962 i tidningen Röster i Radio om hur allt gick till.

"I sex timmar stod Agnes Sandström ombord på livbåten med Beatrice på armen och Margit intill sig. Ingen mat, inget vatten, ingen kompass. Båten låg djupt. Margit blev våt om handen när hon satte ned den utanför relingen. Paniken låg på lur – jag grät när jag väl blivit räddad men jag blev aldrig hysterisk, det var väl för att jag bara tänkte på att klara barnen, säger fru Sandström. Två män ombord var män som klätt ut sig till kvinnor för att de skulle få komma med – lita på att de fick ro mycket!"

Agnes Sandström vittnar här alltså om att två män klätt ut sig till kvinnor. Nyfikenheten uppstår snabbt om vilka män det kan ha varit. Och eftersom det var två män ligger tanken nära till hands att männen kände varandra och fångades av idén att klä ut sig. Vi vet ju två män som kände varandra – John Charles och Einar. Med all den kraft en skröna har skulle här lätt misstanken kunna uppstå att det var John Charles och Einar. Men ingen av dem berättar om något sådant, naturligtvis.

Historierna om män som skulle ha klätt ut sig till kvinnor verkar ha varit många genom åren och alla utom möjligen en anses kunna skrivas på skrönornas konto. Den ende möjlige är den 21-årige tredjeklasspassageraren Daniel Buckley från Irland. Buckley ska ha haft en kvinnas sjal runt huvudet och därmed ha liknat en kvinna. Hans egen förklaring ska ha varit att Mrs Astor ska ha givit honom den när hon sett honom förtvivlad.

Historien om de två förklädda männen i livbåt 13 är just historia.

Translate »