Den närmast levande.

Titanicmannen, John Charles Asplund, fick inga barn såvitt känt. En sjömans liv kan ju erbjuda möjligheter som avsevärt påverkar barnalstrandet i positiv riktning. Likaså fick inte hans broder Karl Alfred några barn, såvitt känt. Inte heller hade vare sig deras mor eller far några barn i andra äktenskap eller utomäktenskapliga, såvitt känt.

Av detta följer att den nu levande närmaste släktningen till John Charles är brorsbarnet, Oskars son, Hans, från Kalmar. Den 2 juni 2013 fick jag möjlighet att träffa honom personligen i samband med besök på utställningen Titanic the Exihibiton i Norrköping.

Hans mor hette Sigrid Maria Hansson och bodde 1930 i Stockholm på Kungsholmen. Sigrid Maria hade ett förhållande med Oskar Asplund vid den tiden, men Sigrid Maria hade inte möjlighet att ta hand om sin son varför hennes morföräldrars lägenhet på Södermalm blev hans hem.

Att få möjlighet att träffa den närmast nu levande släktingen, med familj, till Titanicmannen är stort. Tack Hans!

Translate »