Föredrag om Wennerström.

I Skandinaviska Titanicföreningens regi berättar Anette Jörgensen om sin farfars far, August Wennerström, under ett möte på Postmuseet den 23 november 2013.

August Wennerström är en av de fem ”vännerna” som bl.a. låter fotografera sig på Baileys studios, 8 East, 14th Street, New York,  någon gång före måndag kväll den 22 April 1912.

De fem har troligen träffats redan i Köpenhamn, där det råder delade meningar om vilket datum de lämnat Köpenhamn för vidare färd mot England och Southampton.  Det talas om den 4 April, den 6 April samt Påskafton. De fem levde alltså en period från ungefär den 4 april till den 22 April i varandras närhet och under dramatiska förhållanden.

August Wennerström och Carl-Olof Jansson räddar sig i livbåt A. John Charles Asplund och Einar Karlsson räddas i livbåt nummer 13, vilket troligen även Gunnar Tenglin finner sin räddning i.

Strax efter ankomsten till New York den 18 April 1912 fotograferar de sig, fyra av de fem, med två frälsningssoldater.

del43_1

Nedre raden från vänster: John Charles Asplund, Carl-Olof Jansson och Gunnar Tenglin (troligen). Övre raden från vänster: frälsningssoldat, August Wennerström och frälsningssoldat.

Anette berättar om August Wennerströms liv såsom ungsocialist och vän med kända namn såsom Per Albin Hansson, Hinke Bergren och Kata Dalström, vilken August även ska ha haft ett förhållande med. August lämnade Sverige efter att bl.a. ha ”misshagat konungen” i tidningen Gula Faran. August hette egentligen Andersson, men tog vid avfärd från Sverige namnet Wennerström – ett efternamn han ”lånade” av sin tidningskollega Ivar Vennerström (med enkelt V).

(August Wennerström, 22 år (1906))

August Wennerströms liv var fyllt med händelser utöver det vanliga och han själv var en överlevare av rang med många barn.

Det är med spänning jag ser fram emot den möjlighet att nu lägga ett pussel med de fem vännerna som överlevde Titanic.

Translate »