I det militära.

Den 18 april 1918 sänder Einar återigen ett brev till bror David. Denna gång skriver Einar från Camp Funston i Kansas där han befinner sig i den amerikanska armén. Förklaring till noterna inom parentes återfinns längst ned.

”Camp Funston, Kansas (14)
Apr. 18, 1918

Kära broder,
Har mottagit ditt brev och ser att du har tagit plats i huvudstaden (15) och det skadar ej att få komma ut och se sig omkring, det är den enda vägen att slå sig fram här i världen, gå ut och försörja sig själv. Jag ser alltså i ditt brev att dom är vid god hälsa hemma, vilket glädjer mig att höra. Jag har nämligen ej hört något från dem sedan i november förra året och jag har varit i tvivel om huru det var med mor. Hoppas att dom får hava hälsan så länge detta krig fortfarar. För att kunna uppehålla sig i dessa tider fordras det att man är frisk och kry. Jag har skrivit tre eller fyra brev sedan januari och jag hoppas att få höra från dem vilken dag som helst. Du vet det tager en ganska lång tid för ett brev att komma över. Du skrev i januari och jag fick det i går nämligen den sjuttonde april och (det) är nära tre månader så troligtvis kommer du ej att få detta brev förrän i juli och detta blir att skulle jag vänta på ett svar på detta brev så får jag vänta nära på till jul. Eftersom jag nu har fått din adress, så vill jag skriva ofta, så kanhända vi kan uppehålla förbindelsen och höra litet oftare från varandra. Helt säkert så finner du allt tid att skriva en gång i veckan. Eller hur?”

Postgången för 100 år sedan bjöd alltså på transporttider på nära tre månader, att jämföras med dagen e-post.

”Som du vet så är jag i den Amerikanska armén och har varit här sedan den sjätte oct. Vilket är litet mera än tre månader (16). Jag tycker om det mycket bra här och jag finner att den amerikanska armén är i många vägar bättre än den svenska, i en väg vi har mera betalt här än vi hade i Sverige och så äro vi mera fria här. Du frågade om jag hade värvat mig eller huru det var. Väl, jag kanske ej kunde förklara huru förhållandena äro i den vägen. Du vet att Amerika är i krig med Tyskland och som du vet så fordras det en massa soldater för att kunna vinna ett fältslag och alltså har amerikanska staten funnit det nödvändigt att taga in för militärtjänst en viss procent of unga män i en ålder från 21 till 31 år och jag just kom att vara en of dem som hade att gå vid de första. Jag tänker att du förstår huru dessa inryckningar tager sig ut, det är ungefär detsamma som en svensk moblisering.

Kan ej skriva mycket om förhållandena här i landet nu för tillfället, men kan säga att jag är vid den bästa hälsa och hoppas att detta brev finner dig alltså frisk och vid gott humör. Hoppas också att vi snart kommer att fira den dag då vi kan taga makten från dessa höga millitära storgubbarna och få ett slut på detta människoslagtandet, som har fortgått i Europa för så lång tid och så snart vi blir färdiga att krossa så vet jag bestämdt att vi kommer att kuva millitarismen.

Jag ser att Karin har börjat på Linders tryckeri. Hoppas att hon tycker om det, ser att Emanuel är vid flottan, som sagt, han vet vad han vill göra för de närmaste (månaderna). Du kan bedja honom att skriva och sända honom mina bästa hälsningar, ävenså sänd mina hälsningar till allesammans och skriv ett svar så ofta som möjligt. Får nu sluta med de hjärtligaste hälsningar från

Din broder Einar

P.S. Jag var befordrad till Corporal den första mars så att jag har fått tillbaka min forna befattning som jag hade vid Kungl. Kalmar Regemente. Jag har 36 dollars i månaden och allt fritt, så du ser den amerikanska staten betalar ganska bra. D.S.”

Einar är således i ett läger och väntar på att deltaga i kriget. Den 18 april är sex dagar innan fartyget USAT Finland blir USS Finland. USAT står för United States Army Transport. USS syftar på amerikanska flottan, vilken fartyget Finland används för från den 26 april. Det innebär att Einar troligen inte skulle komma att resa med Finland, vilket var det fartyg som John Charles troligen tjänstgjorde på från juni 1917. Därmed kan vi anta de bägge kamraterna inte återsåg varandra på fartyget Finland.

Noter:
14) Ett stort träningsläger för amerikanska militären. Det har använts som träningsläger för soldater
som varit placerade i Irak och Afghanistan.
15) David var byggnadsarbetare i Stockholm, närmare bestämt på Lidingö, ett år ungefär.
16) I själva verket var det 6 månader.

 

Translate »