I Frankrike.

Den 20 oktober 1918 skriver Einar hem till sin syster Karin. Han är då någonstans i Frankrike och en av de cirka 2 miljoner soldater som Amerika sänder över Atlanten och in i första världskriget. Drygt en månad tidigare har John Charles bror, Karl-Alfred, registrerats i Amerika för krig.

”Någonstädes uti Frankrike
Den 20 oct. 1918
Kära syster
Huru står det till med eder allesammans därhemma, jag har ej hört något från Eder sedan sista brevet jag mottog från mamma men hoppas då att ni har hälsan och mår bra. Jag är vid god hälsa och har det ganska bra om man tager uti beräkning var jag för tillfället är. Om jag ej är misstagen så tror jag att jag har skrivit och låtit dig veta att jag är för tillfället uppe vid fronten och har varit här för fyra – fem veckor och har efter förhållandena klarat mig utmärkt.

Som du troligtvis har set uti tidningarna så har den Amerikanska armén gjort stora framgångar sedan vi kommo över hit till Frankrike, så har det också varit i de trakter var jag för tillfället är, så att var vi har lägrat har för ej länge sedan varit i Tyskarnas händer. Hela trakten häromkring är sönderskjuten ock utgöres för det mesta utav skyttegravar och ruiner det är ett slagfält var Tyskarna och Fransmännen har slagits för fyra år så att du kan tänka sig huru det ser ut. Jag har havt ett brev från Emanuel vilket var adrässerat till amerika och visste ej om han var hemma eller ej så att jag skrev ett brev till honom och adrässerade det hem så att om han ej är hemma så hoppas jag att du sänder honom det om han ej skulle vara hemma. Väl kära Karin jag kan ej tala mycket om vad som försigår här men jag är nästan säker på att ni får de första nyheterna därhemma lika fort som vi. För någon tid sedan så nämnde jag att jag skulle fira julen hemma i Sverige och om allting går som det har börjat så kan hända att det slår in. Får nu sluta med de hjärtligaste hälsningar till alla och hoppas att du tager god vara på mamma och give henne mina käraste hälsningar de käraste hälsningar till dig.

din broder Einar
Corp. Einar Carlson
Co. A. 314 Am.Train
American E. 7”

Einar kunde inte skriva och berätta hela verkligheten då censuren förbjöd alltför uttömmande berättelser. Kriget pågick för fullt och det inte Einar visste då var att 22 dagar senare ska stilleståndsdagen den 11 november 1918 inträda.

Translate »