I Tyskland, fortfarande.

Det har gått drygt tre månader sedan förra brevet till brodern David och Einar är fortfarande kvar i Tyskland.

”On active service with the American Expeditionary Force
Mötsch (27), Tyskland den 19 mars 1919

 

Kära broder David,
Fick I dag ditt brev av den 23 febr. och uti vilket jag ser att ni har hälsan och reder eder utmärkt, vilket är roligt att höra och innan jag går längre uti mitt brev så får (jag) nämna att jag är som vanligt vid god hälsa och hoppas att det fortfar som det har varit upp till denna dag, så vill jag allt komma ur detta krig frisk och vid gott humör. Ehuruvida humöret för tillfället är ej det bästa men jag har ursäkt för att ej vara vid gott humör.

 

Väl David jag har gjort mitt bästa och försökt på alla möjliga sätt och vis i att få permission att resa till Sverige, men har ej lyckats. Jag har anledning att vara missbelåten men som det ej gör mig något godt så får jag väl lugna mig och vänta tills jag får avsked och hoppas jag att jag då kan komma och gå när jag vill. Dom kan ej giva ut permissionssedlar till andra länder vilka ej voro med i kriget.

 

Väl som du ser så äro vi fortfarande i Tyskland men kommer troligtvis att flytta nästa månad. Vi äro att gå över Belgien och segla från Antwerpen i början på maj. Detta ehuruvida kan bliva ändrat och kanhända att vi seglar tidigare eller också senare. Troligtvis kommer vi att landa i America i juni månad det senaste, och så blir det ej många dagar uti att vara ett år sedan vi lämnade. En ganskalång tid , men vilket har förefallit att vara mycket längre. Vi lämnade New York den 28 juni förra året, jag tror att jag nämnt det förut.

 

Jag fick i dag också ett andra brev från vår kusin Stella (28), vilket hade sorgliga nyheter, nämligen att en utav våra kusiner (29), vilken var med uti kriget, dog den 30 januari utav lunginflammation. Det är ej så roligt för faster. För det första att höra de alla voro friska straxt efter vapenstilleståndet och väntade för dom att komma hem och sedan få ett telegram vari hon underrättas om hans död. Han var också färdig att segla i början på februari. Detta var ganska sorgliga underrättelser och troligtvis så är faster ganska nedslagen, men hoppas att hon ej tager det för hårdt.

 

Ser uti ditt brev att dom har byggt en ny fabrik i Ohamn. Du nämnde vad dom tillverkar där, men troligtvis så är det vad man kan kalla en maskinfabrik, var dom tillverkar litet utav varjehanda. Det ser ut som om Ernst har en ganska god plats där och hoppas att denna fabrik kommer att göra goda affärer.

 

När skall Teodor (30) gifta sig, någon bestämmd tid. Hoppas att jag kunde vara med på hans bröllop men det är väl ej lönt att tänka på. Hoppas att han ej glömmer att sända mig ett fotografi utav brudparet.

 

Väl David, jag tror att jag har skrivit allt jag orkar nu, vill endast nämna att jag var ute på vakttjänstgöring omkring tre veckor sedan vid vilket tillfälle jag var uti skogen och jagade ett par dagar och fäldte två hjortar och ett vildsvin samt några harar, så att du kan se vi har det ej så tråkigt vid många tillfällen. Får nu sluta med de hjärtligaste hälsningar till moder och syskon och de bästa hälsningar från faster och kusiner. Hoppas att snart få höra från dig.
Som alltid din tillgivne broder

 

Einar

P. S. Skulle önska att du eller Karin skrev ett brev till faster eller kusin Stella.( Kanhända det vore bäst om Karin skrev till Stella) såsom bevis om vårt deltagande i sorg som de äro utsatta för.
Stellas adräss är: Miss Stella Ahlström, 639 East 32 St., Brooklyn, N. Y., U.S. A.”

Kriget är över och Einar väntar på att skeppas tillbaka till Amerika. Han önskan om att besöka Sverige bifalls ej. Han räknar med att vara tillbaka i Amerika i juni 1919, alltså ungefär samtidigt som John Charles reser med fartyget Bourbancy från NewYork, berättat i del 48. Inget tyder på att de bägge kamraterna, Einar och John Charles, någonsin återsågs vare före, under eller efter kriget. Bägge hade de osvikliga minnen från den hemska aprilnatten 1912 när Titanic förliste liksom inetsade krigsminnen från första världskriget. Einar ville liksom John Charles aldrig prata om minnena.

I själva verket kom Einar att den 4 juni 1919 entledigas från sin tjänst i armén. Han återvände till Nebraska för att arbeta som bonde och hos ett telefonbolag. Han gifte sig 1922 med Marjorie M. Mary och fick fyra barn. Senare skildes paret och Einar gifte aldrig om sig. Einar dog av en hjärtattack den 12 april 1958 vid 67 års ålder

Noter:
27) Mötsch är en liten stad ganska nära Kyllburg.
28) En dotter till faster Mathilda i Brooklyn.
29) Oscar, ytterligare en son till faster Mathilda. Han var nog ett offer för spanska sjukan.
30) Teodor (kallades Nisse), en yngre bror till Einar. Dog ung endast 41 år gammal av lungtuberkulos.

Translate »