Titanicmannen.se får ett eget hem.

Det är med kategorier på en blogg som barn. Efter att ha växt upp är det dags att släppa föräldern och stå på egna ben.

Efter att under knappt ett år ha levt som en kategori på JEPEblog får nu Titanicmannen ett eget hem, en egen site på nätet. Just den sida du läser nu – www.titanicmannen.se.

Från och med nu kommer allt nytt material att publiceras här.

Translate »