Tidlöst.

John Charles mosters barnbarnbarn visar mig ett vykort föreställande Titanic, som han fått av sin mor, som hon fått i sin tur i släkten. Vykortet är 27 cm långt och 9 cm högt.

Längst till vänster på vykortet står det "PANORAMA 13 Rotary Photos E C" och längst till höger står det "FRANK & Sons South Shields".

I mitten av kortet finns skrivet "White Star Liner Titanic left Southampton with 2.358 souls on board on her maiden voyage April 10th, 1912, struck an iceberg off cape race, Newfoundland, and sank April 15th with a loss of 1.653 passengers and crew.".

På kortets baksida anges det "BOOK POST Rotary Photographic series. Halfpenny without any communication. With communication ordinary letter rate."

Den troligaste, men inte på något vis verifierade bakgrunden till vykortet är att John Charles sänt kortet, från Amerika, till sin mor Augusta en tid efter Titanics undergång. Något motsägande att John Charles skulle ha sänt vykortet från Amerika är det faktum att Frank & Sons var marinfotografer från South Shields i England. Vykortet skulle således i det scenariot ha tryckts i England, exporterats till Amerika, där John Charles skickat det tillbaka över Atlanten till Sverige. En annan möjlighet är att John Charles sänt kortet långt senare när tjänstgjorde på flertal fartyg som anlöpte Europeiska hamnar. Brodern Oskar kan också ha funnit vykortet och tagit med sig tillbaka till Sverige, som ett minne över vad hans bror upplevt. Möjligheterna är många.

Om någon som läser detta har information om mellan vilka år som Frank & Sons, South Shields var aktiva, eller andra pusselbitar rörande detta tidlösa vykort, är naturligtvis tacksamheten stor för en kommentar eller kontakt.

Translate »