U.S. Shipping Board.

Det visar sig att John Charles stiger i land i New York den 3 juli 1920 från fartyget Cabegon. Hans namn återfinns i passagerarlistan, vilket skulle indikera att han var passagerare av någon anledning. Cabegon hade farit från Spanien och Italien via Gibraltar mot New York. Det är en medarbetare på internet som givit mig informationen om John Charles resa med Cabegon. Tänk om John Charles hade anat vad vi skulle komma veta om honom hundra år senare.

New York Passenger Lists, 1820-1957
about F Asplund
Name: F Asplund
Arrival Date: 3 Jul 1920
Birth Year: abt 1889
Age: 31
Gender: Male
Ethnicity/Race­/Nationality: Scandinavian
Port of Departure: Spain Italy Via Gibraltar
Port of Arrival: New York, New York
Ship Name: Cabegon

Efter vad vi tidigare vet ankom John Charles med fartyget Buffalo Bridge till New York den 10 februari 1920. Buffalo Bridge byggdes för U.S. Shipping Board år 1919. Det trafikerade sträckan Spanien-Portugal-New York 1920-21. Att John Charles nu fem månader senare, den 3 juli, skulle klassas som passagerare vid ankomsten med Cabegon förefaller märkligt. Vi vet också sedan tidigare att han ankommer med fartyget Sabotawan den 29 mars 1921 till New York. Sabotawan var byggt 1919 med avsikt att användas av flottan för transport av manskap, men kom aldrig till användning. Dess första ägare var U.S Shipping Board.

Fartyget Cabegon byggdes av Merchant Shipbuilding Corp, Bristol, Pennsylvania, år 1919, åt U.S. Shipping Board. Det trafikerade sträckan London-Gibraltar-Southampton-New York under 1919-1920. Först 1931 blev Cabegon skrotat i Baltimore.


Ritning av Cabegon

U.S. Shipping Board skapades som en nödlösning den 7 september 1916 och startade sin verksamhet den 30 januari 1917. Dess syfte var att reglera kommersiell sjöfart och dess handelsprinciper, sjöfartsförsäkringar etc. I och med Amerikas aktiva deltagande i första världskriget sommaren 1918 förvandlades U.S. Shipping Board till en militär angelägenhet. Inte förrän den 2 mars 1934 avvecklas U.S. Shipping Board.

Det gemensamma för de tre fartygen är att U.S. Shipping Board är ägaren. Här uppkommer intressanta möjligheter att finna ytterligare information i de arkiv som finns efter U.S. Shipping Board. När jag förstår att arkiven finns på sju olika platser i USA och omfattar oändligt antal kubikfötter av dokumentation framstår sökandet efter John Charles som en utmaning. Frågan är nu i alla fall ställd till NARA – National Archives and Records Administration. Jag väntar på svaret.

Translate »