Uppdykaren.

Utifrån den del i skrönan som säger att "John Charles skulle ha tjänstgjort på Finlands sida i ett krig", har jag tidigare fört fram teorin om att John Charles skulle ha tjänstgjort på fartyget S/S Finland under första världskriget. Teorin styrks av datum för John Charles tjänstgöringsintyg och datum för S/S Finlands färder, som jag berättat om i del 65 och 67. Bevis för att John Charles verkligen var ombord på S/S Finland saknas dock alltjämt.

S/S Finland var ett ångfartyg tillverkat år 1902 i Pennsylvania, USA. Hon var 182 meter lång och tog 1537 passagerare och gick före första världskriget mestadels mellan New York och Europeiska hamnstäder.


S/S Finland.

Samma år som Titanic förliste, 1912, hölls Olympiska Spel i Stockholm, och det blev S/S Finland som fick äran att transportera de amerikanska idrottsmännen till den svenska huvudstaden. Den Amerikanska Olympiska Kommittén chartrade helt enkelt fartyget för ändamålet.

Fem år senare ska S/S Finland, då med militära benämningen USAT Finland, komma att träffas av den tyska torpeden utanför Frankrikes kust den 28 oktober 1917. Hon bogseras till Brest för att reparera de omfattande skadorna.


Varvsarbetare poserar i Finlands skadade skrov 1917.

S/S Finland går därefter åter i militär tjänst och fraktar amerikanska soldater mellan kontinenterna.


S/S Finland med hemvändande soldater år 1919.

Efter första världskriget återgår S/S Finland till ordinarie civil tjänst och kommer från april 1920 till mars 1923 att gå på rutten mellan new York och Antwerpen.

Antwerpen känner vi igen som den hamn där Titanicmannen, John Charles Asplund, dyker upp i början av 1923 i ett förvirrat tillstånd efter att ha smugglat sig ombord på en ångare i Portland. Portland är en hamnstad cirka 400 km norr om New York och det torde vara fullt möjligt att S/S Finland skulle ha kunna angjort Portland på sin väg från New York till Antwerpen. Om så är fallet finns en alternativ teori till avsnittet om "Finland" i skrönan.

S/S Finland dyker upp överallt och gäckar mig i efterforskningen.

Translate »