Talboken.

Det är när korrekturlyssnaren ringer mig för att kontrollera hur mitt förlags namn ska uttalas som jag lär mig att boken, Titanicmannen – en efterforskande historia, ska bli en talbok.

Förvånad uttalar jag förlagsnamnet, med följdfrågan om vem som bestämt att en talbok ska göras. Jo, det är en statlig myndighet som heter Talboks och punktskriftsbiblioteket som beställt inläsning eftersom någon frågat på något biblioteket efter boken som talbok. Fantastiskt.

Sen får jag lära mig att en talbok blir inläst medan en ljudbok blir uppläst. En talbok är en ren inläsning av allt som står i boken medan i en ljudbok kan delar utelämnas eller dramatiseras ytterligare.

När jag sen hör att en skådespelaren vid namn Leif Liljeroth har läst in min bok når nyfikenheten den gräns att Google omedelbart nyttjas. Snabbt står det klart att den roll jag minns den nu 87-årige Leif bäst ifrån är den från 1967 spännande ungdomsserien Kullamannen, på TV, där han spelar Doktor Miller.

Kontentan måste då bli att Kullamannen läser Titanicmannen.

Translate »