Ursprungsplatsen.

Det är något speciellt med att hålla föredraget om John Charles livsöde i Oskarshamn, den stad där han växte, där han mönstrade av och på fartygen, där hans mor bodde ända till slutet. Det är Titanicmannens vagga vi befinner oss i. Självaste ursprungsplatsen.

Publiken lyssnar intresserat och koncentrerat under det 45 minuter långa föredraget.

ohamn_1

ohamn_3

ohamn_4

Denna dag får jag också två informationsbitar som bildar spaningsuppslag i den fortsatta efterforskningen och som kan vara pusselbitar som sätter samman tidigare uppgifter.

Den första handlar om ett par vid namn Oskar och Linnea Fornander, födda cirka 1880 i Oskarshamn, som ska ha fått ett askfat från någon som överlevt Titanic. Om vi begränsar oss till Oskarshamn och närområdet torde det i så fall vara John Charles eller Einar Karlsson som kan vara aktuella givare. Om John Charles skulle ha givit något uppstår frågan när det skulle ha skett. Han var ju såvitt känt inte i Sverige någon gång förrän januari 1923 när han intogs på fattigvårdinrättningen Gibraltar i Göteborg. Jag har kontakt med uppgiftslämnaren för vidare kontakt.

Det andra uppslaget är uppgiften om att Oskar Asplund ska ha varit förlovad men en kvinna vid namn Ingeborg Jederström. I en snabb eftersökning finns en Ingeborg Jederström född 1898 och begraven i Stockholm 1995, som tidmässigt skulle kunna passa in. Frågan uppkommer om det finns bevarat något ”förlovningsregister” som skulle kunna bekräfta eller dementera uppgiften.

 

 

 

Translate »