efterforskningen om den från Titanic överlevande John Charles Asplund

Efterforskningens delar

Titanicmannen, som radioprogram

John Charles on the air.

Genom den globalt lokala Tyresöradion har jag förmånen att producera en halvtimmes radioprogram om Titanicmannen, John Charles Asplund.

Baserat på det nära timslånga föredraget från november 2012 inför 200 åhörare har jag klippt ut delar och mixat med Titanicrelatead musik.

Radioprogrammet kan höras lokalt i Tyresö på 91,4 MHz fyra gånger per dygn från den 24 mars och tre veckor framår.

På nätet kan programmet avlyssnas när du vill, i oändlighet, genom att klicka på denna länk http://tyresoradion.se/lyssna.php?id=546

Att Titanicmannen, John Charles Asplund, en vacker dag i mars 2013 skulle vara föremål för ett radioprogram i en globalt lokal närradio är en händelse långt, långt från 1912 års fascination av det osänkbara skeppet.

läs mer

Del 99 – Dokumentet från Gibraltar

Förtida demens.

Att John Charles inte alls mådde bra i januari 1923 när han smugglar sig ombord på en ångare i Portland och dyker upp i Antwerpen svårt förvirrad är alldeles uppenbart. Men vad var det egentligen för fel på honom?

Jag har per post fått kopia av det enda dokument som finns om honom i Regionarkivet i Göteborg. Det är där dokumenten finns från den dåvarande fattigvårdsanstalten Gibraltar i Göteborg, dit John Charles anländer den 5 februari 1923.


Dokumentet är ett registerutdrag från Göteborgs fattigvårdsstyrelse, inre vården med underrubriken Journaler för sinnessjukavdelningen vid Gibraltar 1917-1923 Sign: D:94:7″

Där framgår att John Charles är nummer 4931 och att han är intagen den 5 februari såsom sjöman. Han är inremitterad av någon med signaturen ”P.R”. Hans sjukdomsform anges till ”dementia praecox”, vilket betyder förtida demens och var en diagnos myntad av den tyske doktorn Kraepelin. 1908 tog den schweiziske psykiatern Bleuler diagnosen vidare och skapade beteckningen schizofreni. Att John Charles fick diagnosen dementia praecox år 1923 tyder alltså på att den diagnostiserande läkaren nyttjade gamla läror. När John Charles senare år 1923 anländer till Västerviks hospital får han den mer tidsenliga diagnosen schizofrenia.

Som ”afgångsdag” anges den 21 mars 1923, med tillägget ”afgår oförbättrad till hemorten”. Bara fem dagar senare, den 26 mars 1923 inkommer till Kungliga direktionen för Västeriks hospital från ordföranden i Oskarshamns fattigvårdsstyrelse en ansökan om ”mottagande till vård i 3:e betalningsklassen på de under Eder förvaltning stående hospital”. John Charles själv blev underrättad tre dagar senare den 29 mars. Var han förvarades fram till den 17 juni 1923, då han intogs på Västerviks hospital är okänt, men var troligen polishäktet och försörjningsinrättningen i Oskarshamn.

Vi som vet hur hans resterande 20 år på hospitalet fortsatte vet att det inte handlade om någon förtida demens.

läs mer

Del 98 – Oskars tjänstgöring

Axel Johnson & Co.

Det fantastiska med arkiv upplevs den dag man lyckas hitta fynden i det. Då kan en uppgift från ett nytt arkiv kombineras en annan uppgift från ett annat arkiv och ett tidsmässigt flöde byggas.

Jag har fått tillgång tjänstgöringslistorna för John charles bror, Oskar, under hans livlånga tjänstgöring hos rederiet Axel Johnsson & Co via Oskars barnbarn och Engelsbergsarkivet.

Vi vet sedan tidigare att Oskar tog sjökaptensexamen 27/5 1916. Knappa tre månader senare börjar han på rederiet Nordstjernan och forsätter där fram till sitt öde på nyårsafton 1940.

Fartyg, titel, tidsperiod
S/S Kr. Victoria, 3:e styrman, 11/8 1916 – 30/6 1917
S/S Margaret, 2:e styrman, 9/12 1917 – 6/1 1918
S/S Jönköping II, 2: styrman, 9/1 1918 – 17/4 1918
S/S Margaret, 2:e styrman, 18/4 1918 – 15/5 1919
S/S Oscar Fredrik, 3:e styrman, 13/8 1919 – 23/8 1919
M/S San Francisco, 2:e styrman, 24/8 1919 – 26/3 1922
M/S Suecia, 2:e styrman, 29/3 1922 – 19/5 1924
M/S San Francisco, 2:e styrman, 20/5 1924 – 7/4 1925
M/S Santos, 2:e styrman, 5/5 1925 – 19/10 1925
M/S Annie Johnson, 2:e styrman, 17/11 1925 – 23/5 1927
M/S Kr. Margareta, 2:e styrman, 28/10 1927 – 31/5 1928
M/S Valparaiso, 1:e styrman, 1/6 1928 – 12/2 1935
M/S Nynäs, Befälhavare, 13/2 1935 – 5/6 1935
M/S Nordstjernan, 1:e styrman, 1/8 1935 – 27/2 1936
M/S Santos, 1:e styrman, 28/2 1936 – 11/11 1936
M/S Santos, Befälhavare, 12/11 1936 – 7/4 1937
M/S Santos, 1:e styrman, 8/4 1937 – 12/7 1937
M/S Dalanäs, Befälhavare
M/S Valparaiso, Befälhavare, 24/9 1937 – 28/12 1937
M/S Pacific, Befälhavare, 15/1 1938 – 31/5 1939
M/S Pacific, Befälhavare, 15/6 1938 – 2/12 1939
M/S Valparaiso, Befälhavare, 3/12 1939 – 31/12 1940

Vi kan se att han agerar mest såsom styrman ändra fram till 1937, då han därefter blir befälhavare på heltid. Att Oskar under så lång tid var styrman kan naturligtvis ha bidragit till skrönan om att ”mormors kusin var styrman på Titanic”. En sammanblandning av de bägge brödernas, John Charles och Oskars liv skulle kunna förklara den delen i skrönan.

Den längsta tjänstgöringstiden gör Oskar på M/S Valparaiso år 1928-1935 som 1:e styrman. Han torde därmed ha lärt känna det fartyget väldigt väl. Det var ockå med det fartyget han skulle komma att göra sin sista färd när den tyska torpeden slår till. Det sista brevet som visas i del 66 skriver Oskar den 2 december 1940, alltså dagen innan han ger sig iväg med Valparaiso för sista gången för både honom och fartyget.

Vid tidpunkten då Oskar hämtar John Charles på Gibraltar i Göteborg år 1923 är han andre styrman på M/S Suecia.

När Oskar besöker John Charles på sjukhuset den 10 juli 1932 tjänstgör han på Valparaiso.

När moder Augusta dör och Oskar åter besöker John Charles på sjukhuset verkar Oskar ha ledigt från fartyget Pacific mellan 31/5 1939 och 5/6 1939 för att sköta om sin familj.

Fotografiet i del 97, där Oskar poserar i vit uniform, har det dykt upp ytterligare ett exemplar av. Denna gång med tillägget att fotografiet är taget av fotograf Gust. Jacobson, Vallgatan 19 Göteborg. Denna fotograf var aktiv redan i börja av 1900-talet. På adress Vallgatan 19 finns idag en hårsalong.

läs mer

Föredraget som blev föreställning

Drama.

Det är efter att jag hållit ännu ett i raden av föredrag om Titanicmannen – från skröna till verklighet, som insikten infinner sig. Föredraget har blivit föreställning.

John Charles liv och levnadsöde är så pass rikt med dramatik att själva innehållet i berättelsen är fullt tillräckligt. Att fånga essensen av hans liv under en timma på scenen handlar om att välja ut det som berör. Titanic som händelse är i sig berörande. Om jag till det lägger John Charles lojalitet med sin kompis samt känslan i hans brev, når beröringen den förtätade intima stämning som kan lägga sig i en lokal med dryga 60 åhörare.

Det är i de lägena jag ser hur åhörarnas anleten och ögon följer varje steg, varje ord. Någon lutar sig fram med lätt röda kinder, som för att stödja sig på sina händer i den gripande historia som framförs blott några meter bort.

I avsnittet om hans liv på sjukhuset kastas åhörarna mellan ett inlåst kvävande leverne och den dåtida okunskapen som i dagens ljus ter sig dråplig. Vi åker alla i känslomässig berg-och-dalbana.

När 60 andäktigt totalfokuserade åhörarminuter passerat och förlöses i en tydlig stark applåd står det klart att föredraget förvandlats till föreställning.

Jag tror inte det var sista föreställningen.

läs mer

Boken

Föredrag

I föredraget Titanicmannen – från skröna till verklighet berättar Jerker ackompanjerad av bilder under cirka en timma om John Charles minst sagt märkliga levnadsöde.