efterforskningen om den från Titanic överlevande John Charles Asplund

Efterforskningens delar

Del 97 – Nya foton av Oskar

Brodern.

Att John Charles bror, Oskar, spelat en stor roll i John Charles liv vet vi så här långt i historien. Det var ju Oskar som förbarmade sig över John Charles när han av ambassaden i Antwerpen förpassats till fattigvårdsanstalten Gibraltar i Göteborg 1923. Det var också Oskar som besökte John Charles på sjukhuset i Västervik.

Efter kontakt med Oskars son har två nya foton framkommit. Det första visar Oskar iförd vit uniform. Fotot är utformat såsom ett vykort med adressfält på baksidan. Samma bild förekommer från en annan källa och där finns noteringen ”Oskar Göteborg”, vilket torde betyda att Oskar var i Göteborg när fotot togs. Möjligheten att Oskar skulle ha varit ombord på något fartyg med namnet Göteborg kan troligen utelämnas då endast ett S/S Göteborg går att finna och som aldrig tillhört Oskars rederi Nordstjernan.

Ett sammanträffande är ju att Oskar hämtar John Charles på Gibraltar i Göteborg år 1923, alltså då Oskar är 33 år gammal, vilket skulle kunna stämma tidsmässigt med fotot ovan.

Nästa foto visar Oskar civilklädd, i mörk kostym. Tidpunkten är okänd men kan antas vara något senare än fotot ovan.

Bilden skulle kunna vara från den tid då han sällskapade med Sigrid Maria Hanson och tillsammans med henne fick en son. Enligt sonens dotter ska en berättelse ha förekommit där Oskar ”försökt byta besättning inför sin sista resa, eftersom han var orolig över att manskapet i stort sätt bara bestod av unga män i 20-årsåldern. Han ville ha en äldre besättning p.g.a. riskerna. Han fick avslag på den begäran.”

Hur det gick för Oskar på sista resan med M/S Valparaiso vet vi. Ond bråd död när den tyska torpeden träffar om vilket berättas i del 19.

läs mer

Del 96 – Oskars son

Brorsbarnet.

Det finns inga som helst indikationer på att John Charles skulle ha fått några barn någonstans. En sjömans kringflackande liv ger ju möjligheter till sporadiska förbindelser.

Brodern, Oskar, tilldömdes, som vi vet från del 74, underhållsskyldighet vid Stockholms rådhusrätt den 29 oktober 1930. Oskar hade haft ett förhållande med Sigrid Maria Hansson, född den 30 mars 1910 i Stockholm. Den 4 januari 1930 födde Sigrid Maria en son, Oskars son, Titanicmannens brorsbarn, utom äktenskapet. Sigrid Maria gifte sig 1939, dock inte med Oskar.

Jag har tagit mod till mig och talat med Oskars son och med Oskars barnbarn. De har ingen kännedom om John Charles öden och äventyr. De vet att Oskar torpederades 1940.

Sonen kan berätta att cirka 1941-42 var han med sin mormor och morfar i deras sommarstuga på Värmdö, i Stockholms skärgård. I grannhuset fanns en flicka och hon hade med sig en kompis en dag, vars far dött i samma tragiska olycka som Oskar dog på nyårsafton 1940. Världens litenhet är påfallande.

Enligt sonen fanns även rykten om att Oskar har en dotter och således sonen en syster i Göteborg . Bara rykten.

Barnbarnet kan berätta att någon gång, troligtvis på 1970-talet, har Sigrid Maria varit på besök i Misterhult och där träffast ”Asplundarna”, vilket troligtvis är några av moster Augustas syskons efterlevande.

Två foton av Oskar ska också finnas i ett fotoalbum hos sonen. Jag inväntar kopior.

Historien om Titanicmannen har alltid en fortsättning.

läs mer

John Charles på Psykmuseet

Släktforskningsexempel.

Tänk om Titanicmannen, John Charles Asplund, hade vetat, tänker jag, när Psykiatriska Museet i Västervik visar honom i sin utställning ”Att efterforska anhöriga”. Historien om Titanicmannen är ett exempel på hur man kan göra för att efterforska någon som varit intagen på Västerviks hospital, sedemera Sankta Gertruds sjukhus.

Psykiatriska Museet har sedan mitten av november 2012 både en ny websida på www.psykmuseet.se som så gott som dagligen uppdateras samt Twitterkontot @Psykmuseet. Jag är som stödmedlem i Psykiatriska Museet stödföreningen synnerligen inblandad i websidan, därför att jag helt enkelt tycker att historien om sjukhusen är ytterligt viktig att bevara.

Museet ligger mig sålunda varmt om hjärtat då jag under min efterforskning om John Charles upptäckte och upplevde en historia, en mental historia, som inte talats så mycket om. Hospitalen var som egna stadsdelar, nästan självförsörjande, en stad i staden, ett samhälle i samhället, en egen värld i världen.

Vid en närmare studie ska det visa sig att Titanic och Sankta Gertruds sjukhus hade flera gemensamma egenskaper:

– de är båda invigda 1912
– de är båda självförsörjande, som egna stadsdelar, den ena flytande, den andra fast
– de hade båda cirka 1400 patienter/passagerare
– de hade båda cirka 900 i besättningen/personalen

Att John Charles skulle komma att stifta nära bekantskap med båda dessa är den sortens tillfälligheter som inte går att bortse ifrån.

Det finns så mycket historia i sjukhuset att det likt Titanic är odödligt.

läs mer

Titanic 2013 i Norrköping

Fyra sommarmånader med legenden.

Helt nyligen öppnades den officiella websiten för den världsturnerande Titanicutställningens drygt fyra månader långa vistelse i Norrköping sommaren 2013. Ändå från invigningsdagen den 30 April till söndagen den 8 September bereds nästan daglig tillgång till denna imponerande utställning.


Den officiella websiten titanic.eu

Lokalen har uppenbart valts med omsorg då den gamla Värmekyrkan i industrilandskapet valts som hemvist för sagan om legenden. Värmekyrkan som var pappersbrukets ångcentral en gång i tiden råkar ha exakt fyra höga skorstenar, precis som Titanic.


Vid juletid bildar skorstenarna en ljusstake.

Den som inte besökte denna utställning när den gästade Stockholm sommaren 2009 har kommande sommar en ypperlig chans att uppleva något helt fantastiskt som ger bestående intryck. Jag tror mig dessutom veta att en mängd kringliggande aktiviteter kommer att uppstå.

Titanicmannen avser närvara.

läs mer

Boken

Föredrag

I föredraget Titanicmannen – från skröna till verklighet berättar Jerker ackompanjerad av bilder under cirka en timma om John Charles minst sagt märkliga levnadsöde.