efterforskningen om den från Titanic överlevande John Charles Asplund

Efterforskningens delar

Del 95 – Oscar Arvid Vilhelm Asplund

Styrmannen.

I boken Svenskt sjöfolk i krig och fred dyker John Charles bror, Oscar, upp med några rader. Några fakta känner vi igen och några är nya.

”Sjökapten, Skanör. Född 22 december 1890 i Oskarshamn. Sina examina tog han i Kalmar 1915 och 1916, varefter han anställdes in Rederi AB Nordstjernan som styrman. Var med om S/S Jönköping II:s torpedering under första världskriget. Tjänstgjorde som styrman på flera av rederiets fartyg, såsom M/S Annie Johnson, Valparaiso och Santos och som befälhavare förde han sedan M/T Nynäs, M/S Pacific. Övertog 1939 befälet på Valparaiso.”

Att Oscar var styrman på Valparaiso, Santos och M/S Annie Johnson samt kapten på M/T Nynäs och M/S Pacific är nytt. Oscar förefaller dessutom ha varit Nordstjernan trogen från sin examen 1916 till sin död 1940.

M/T Nynäs ägdes av Nordstjernan från sjösättningen 1929 till 1956.
M/S Pacific levererades direkt vid sjösättningen 1914 till Nordstjernan och såldes först 1951 vidare.
M/S Annie Johnson levererades 1925 och skrotades 1962.
M/S Santos byggeds 1925 och torpederades 1940 på resa Bahia-Göteborg, utanför Kirkwall.

Valparaiso överlämnades 1940 till Brittiska staten på T/C enligt svensk-brittiska sjöfartavtalet. Det var då, den 29 december 1940, som Valparaiso torpederas och sänks med hela sin besättning inklusive Oscar Avid Vilhelm Asplund, bror till John Charles Asplund.

läs mer

Föredrag i Gamla Stan

Postmuseum.

Ånyo ett föredrag – Titanicmannen – från skröna till verklighet – denna gång inför Titanickunnig publik på Postmusuem i Gamla Stan, Stockholm. Det är Skandinaviska Titanicföreningen som har medlemsmöte.

Det är första gången föredraget hålls där samtliga i publiken har besökt Titanicutställningen sommaren 2009 i Stockholm. Den sammanlagda Titanickompetensen i lokalen är skyhög, vilket leder till att detaljer finslipas och kompletterande upplysningar tillförs från publiken. En ständig förbättran.

Det är otroligt glädjande att känna att alla åhörare är totalt engagerade under den dryga timman där John Charles Asplunds liv presenteras. Det berör. Det är innerligt. Det känns.

Efteråt är det påfallande många som spontant kommer fram och uttrycker sin hänförelse över historien och berömmer berättartekniken.

Jag känner på mig att det inte var sista gången jag höll föredraget.

läs mer

Föredrag och upplaga två

Fascination.

150 personer lyssnade intresserat och med inlevelse på historien om John Charles Asplund och hans levnadsöde den 28 November i Tyresö.

Titanic som händelse innehåller såväl katastrof och elände som flärd och lyx och inte minst det dåtida hoppet om ett bättre liv i det stora landet i väster. Mot den dramaturgiska bakgrunden framstår en enskild människas liv än mer fascinerande. Från skilsmässobarn på 1890-talet till överlevare av Titanic, första världskriget, torpederingar och 20 års inlåsning på mentalsjukhus i Västervik.

Spontana uttryck efter föredraget var;

”ett sånt fantastiskt manus för en film”

”en fantastiskt berättarteknik”

”en sån inlevelse”

”intressant med att komma så nära en människa i den stora katastrofen”

Åhörarna kunde efter föredraget köpa den rykande färska andra upplagan av boken Titanicmannen – En efterforskande historia.

läs mer

Boken

Föredrag

I föredraget Titanicmannen – från skröna till verklighet berättar Jerker ackompanjerad av bilder under cirka en timma om John Charles minst sagt märkliga levnadsöde.