efterforskningen om den från Titanic överlevande John Charles Asplund

Efterforskningens delar

Del 94 – Southampton

Vandring i John-Charles fotspår.

Vi vet att John-Charles berättar i sitt första brev att han låg på Emigranthotellet i Southampton i ”några dagar”. John-Charles med kamrater ankom Parkestown den 8 April för att med tåg färdas via London till Southampton. De kan ha ankommit Southampton redan samma dag, vilket leder till två övernattningar innan Titanics avgång den 10 April vid 12-tiden.

Tiden i Southampton tillbringades i det som John-Charles kallar ”Emigranthotellet”. På engelska benämndes byggnaden för ”Emigrants home” och låg på Albert Road blott några hundra meter från kajplats 43 som Titanic skulle komma att avgå ifrån. Redan 1894 hade John Doling låtit uppföra byggnaden för den allt tätare emigrantrafiken och då döpt den till ”Atlantic Hotel”.


Atlantic Hotel, 1894

En julidag 2012, 100 år efter Titanics förlisning, kan vi gå i John-Charles fotspår på Albert Road och finna byggnaden. Efter ombyggnad till lägenheter framgår det tydligt att lediga lägenheter finns att hyra.


Atlantic hotel, sedemera Emigrants Home, sedemera lägenheter, 2012

På Southamptons stadsarkiv är det enda som finns kvar av Emigrants Home själva originalritningarna från 1890-talet. Vi kan se hur källarplanet innehöll kök, träningsrum och tvättrum. Bottenvåningen och de tre våningsplanen var identiska med enligt ritningen ett stort rum i mitten samt toaletter, handfat och trappor på varje sida.


Källarplan på Emigrants home


Fyra våningsplan på Emigrants home

Värt att nämna är att John Doling, som uppförde Emigrants home, hade sin dotter Elsie Doling och sondotter Ada-Julia Doling med på Titanic som andra klass passagerare och överlevande.

Det är med en känsla av overklighet vi går från Albert Road via Royal Crescent Road till Canute Road för att efter hundratalet meter svänga ned Central Road mot hamnen och kajplats 43. Det var troligen den vägen John Charles gick för 100 år sedan söndagen den 10 April i kyla och regn. Vid infarten till hamnen finner vi skylten som berättar att det var här det hände.

läs mer

Del 93 – Hytt nummer 76

F-däck sektion G.

I John Balls bok, Lucky for some – Titanic’s Lifeboat 13 and its passengers, framkommer att John Charles och Einar bor i hytt nummer 76, i sektion G, på F-däck. Därmed går det att se vart John Charles befann sig i förhållande till isberget den hemska natten för 100 år sedan på Atlanten.

Hytt nummer 76 var en fyrbäddshytt. Om det var några flera passagerar som bodde i hytten förutom John Charles och Einar är obekant. De två andra sovplatserna kan ha varit lediga eftersom Titanic var långt från fullbelagd på denna sin jungfrufärd. John Charles talar bara i sitt brev om att ”Einar vaknade och väckte mig och sade att den har bestämt stött på ett grund”. Några andra passagerare nämner han ej.

En fyrbäddshytt på Titanic var utformad enligt nedanstående modell. Vi kan se att även tredje klass hytter hade rinnande vatten att tvätta sig i samt avlopp.

John Charles berättar i brevet att ”Det är en lång gång neri båten att promenera ” apropå att de först gick till aktern sen tillbaka till fören för att se allt vatten forsa in och sen tillbaka till aktern igen. Den långa gången kallades Scotland Road och fanns på E-däck, alltså ett däck ovan hytt nummer 76 på F-däck.

Med ritningarna över Titanic kan vi finna var hytt nr 76 var belägen.


Hytt nummer 76 markeras med den gröna pricken.

Hytten låg alldeles vägg i vägg med fläktschaktet som gick vertikalt på fartyget. Alldeles intill fanns en av de många ångpannorna på Titanic. Vi kan se att John Charles behövde bara svänga höger två gånger utanför hytten för nå de närliggande trapporna till E-däck och Scotland Road. Hytten ligger på babords sida av fartyget och Titanic krockade med isberget på styrbords sida.

Under F-däck fanns tre ytterligare däcksplan; G-däck, Orlop-däck och Tank-top-däck. F-däck bör enligt alla tillgängliga skisser ha legat ovan fartygets vattenlinje. Det var under vattenlinjen som Titanic träffade isberget.


Titanic, vattenlinjen och F-däck sektion G markerat med grön prick.

John Charles var således sovande på ”rätt” sida och dessutom på ett däcksplan ovan vattenlinjen. Passagerarna på G-däck torde också ha klarat sig från det omedelbara vattenflödet medan eldarna och personalen på orlop-däck och tank-top-däck var de första att bli överskjölda av Atlantens kalla vatten.

läs mer

Boken om livbåt 13

Titanicmannen citerad.

Av en bekant blir jag påvisad det faktum att en bok som handlar om Titanics livbåt nr 13 givits ut i april 2012. Det var ju i livbåt 13 som John Charles och Einar lyckades överleva den hemska natten för 100 år sedan. Det är den engelska författaren John Balls som skrivit verket med titeln Lucky for Some – Titanic’s Lifeboat 13 and its Passengers. Utan den minsta tvekan beställer jag boken direkt.

Nu har den anlänt och spänt öppnar jag dess innandöme.

På sidan 64, 65 och 66 finner jag att John Balls, som är medlem i Englands alla Titanic associations, citerat ”The Titanicman”, vilket han troligen funnit på nätet, på titanicmannen.se. Eftersom John Balls förmodligen bara läst den engelska sammanfattningen som jag skrivit per juni 2010, vet han inte allt vi andra vet som kan svenska och kan läsa boken Titanicmannen – En efterforskande historia. John envisas med att kalla John Charles ömsom för Johan och ömsom för John och John säger att ”Jerker has some wild and fascinating speculative details…”. John har lyckats fånga det viktiga i John Charles märkliga livsöde och påtalar John Charles dramatiska liv.

Med en märklig känsla att såväl John Charles som jag blivit citerade i en nyutgiven engelsk bok ska jag nu ta mig an John Balls verk med spänning för att om möjligt finna ytterligare några pusselbitar i Titanicmannens, John Charles Asplunds, upplevelser på Titanic och i livbåt nummer 13.

läs mer

Del 92, Svaret från NARA

Postal fördröjning.

Direkt efter förra svaret från NARA (National Archives and Records Administration), den 30 mars, angående hur det var med John Charles sjömansliv ombord på Cabegon, fick jag erbjudande om NARA’s fortsatta hjälp. Min fråga blev då omgående, per e-mail, om det var så att John Charles Asplund fanns med på besättningslistan för USAT Finland den 28 oktober 1917.

Jag väntade och väntade och väntade och inget svar kom. Svaret lät vänta på sig.

Den 30 maj kom så ett pappersbrev i det som fortfarande kallas brevlåda. Pappersbrevet var daterat den 12 april och hade varit någonstans mellan den 12 april och den 30 maj. Kanske hade det rest på de sju haven precis som John-Charles gjorde. Kanske hade det blivit liggande i något undangömt hörn på US Mail eller den numera Svensk-Danska Posten. Ingen vet.

I det försenade pappersbrevet förklarar NARA detaljerat att det är fullt möjligt att besättningslistan finns i någon av de fem kartongerna som innehåller dokument från USAT Finland. Dock verkar det vara så att dokumenten är spridda i oordning i kartongerna varför de hjälpsamma arkivarierna på NARA rimligen inte kan leta igenom allt. De ber om ursäkt och förklarar på det allra hövligaste vis hur välkommen jag är till College Park i Maryland för att själva leta i de fem kartongerna.

Till sist erbjuder de möjligheten för mig att hyra en forskare som letar igenom kartongerna för min räkning, om jag nu inte skulle ha möjlighet att besöka Maryland. De visar på en lista med professionella forskare som kan göra jobbet.

Det finns fem kartonger i College Park, Maryland, USA, som kan ha svaret på om det var så att John Charles var med på USAT Finland den 28 oktober 1917, när dess skrov blev uppslitet i fören på babords sida av en tysk torped. Om John Charles var med då är det ett faktum att han fick vara med om något som liknar de hemska upplevelserna från Titanic. Däri kan en del av förklaringen ligga till hans sedemera psykiska ohälsa samtidigt som det förklarar momentet om ”Finland” i skrönan.

Nu är frågan om jag själv eller någon annan ska leta i fem kartonger.

läs mer

Boken

Föredrag

I föredraget Titanicmannen – från skröna till verklighet berättar Jerker ackompanjerad av bilder under cirka en timma om John Charles minst sagt märkliga levnadsöde.
Translate »