efterforskningen om den från Titanic överlevande John Charles Asplund

Boken

Föredrag

foredrag_1-290x300I föredraget Titanicmannen – från skröna till verklighet berättar Jerker ackompanjerad av bilder under cirka en timma om John Charles minst sagt märkliga levnadsöde.

Efterforskningens delar

Hundraåringarna

Västerviks hospital 100 år.

Att det i år är 100 år sedan Titanic förliste torde ingen med intresse för fartyget ha missat.

För Titanicmannens, John Charles Asplunds, fall innebär 2012 ytterligare ett 100-års-minne. Elva år innan John Charles intogs på Västerviks hospital 1923, alltså 1912 den 29 januari kom den första patienten till det då nya och storslagna sjukhuset.

Med anledning av detta håller Psykmuseet i Västervik extra öppet och bjuder på en ny minutuställning. Läs mera på psykmuseet.se.

läs mer

Titanic på Antikmässan

Minnesutställning.

Den 16-19 februari, 2012, öppnar Antikmässan sina portar på Älvsjömässan. Då det är 100 år sedan Titanic förliste har Antikmässan sammanställs en unik utställning tillsammans med Claes-Göran Wetterholm, världens ledande Titanic-forskare.

Mässan är öppen för allmänheten Torsdag 16/2, kl 12-20, Fredag 17/2, kl 10-18, Lördag 18/2, kl 10-18, Söndag 19/2, kl 10-17.

För mer information, besök antikmassan.se

Som medlem i Skandinaviska Titanicföreningen, kommer jag (Jerker Pettersson), tidvis att vara på plats på Antikmässan.

läs mer

Del 80 – Oskars räddning 1918

Den torpederade brodern.

Den 26 januari 1918 anländer ett telegram till bostaden på Köpmansgatan 1 i Oskarshamn, där moder Augusta bor och där Oskar torde vara skriven vid tillfället. Det var först 1921 som han flyttade till Skanör.

Telegrammet är avsänt från Rederaktiebolaget Nordstjernan och förtäljer följande:

”Herr O. Asplund
Köpmanagatan 1.
Oskarshamn

Vi får härmed meddela, att enligt telegram från vår befälhavare har ångaren ”Jönköping II” ombord å hvilken Eder son tjänstgör som andre styrman, torpederats i Nordsjön. Med undantag av en eldare är hela besättningen räddad och befinner sig för närvarande i Leith

Högaktningsfullt.
Rederaktiebolaget Nordstjernan
Axel Ax:son Jonsson
W. Söderlund”

Det faktum att Oskar agerade styrman på Jönköping II kan vara den komponent som bidrar till skrönan att John Charles skulle ha varit styrman på Titanic.

På websiten edensborg.eu kan följande läsas om fartygets förlisning.

”Den 17 Juni 1917 inköptes S/S Jönköping II av Nordstjernan. Hon hade i Göteborg lastat 630 ton styckegods och 74 std. trävaror på däck för destination Hull. Den 16 januari 1918 avgick hon och gick inomskärs till Bergen där hon ankrade upp den 19 januari i väntan på en konvoj. Den 21 januari fick hon order att gå till Skudenes för att den 22 januari ansluta sig till konvojen. På eftermiddagen avgick konvojen mot Kinnard Head. Den 23 januari inträdde intensiv tjocka och på eftermiddagen prejades Jönköping av en engelsk trålare som meddelade att Jönköping II skulle ansluta sig till en ny konvoj vid Bell Rock följande morgon.

På grund av den ihållande dimman då Jönköping II gick mycket sakta för att inte gå på grund förlorade hon kontakten med konvojen. På morgonen den 24 januari när dimman lättat satte hon full fart mot Bell Rock. Vid framkomsten visade det sig att konvojen avgått, men då konvojen siktades sattes full fart söderut. Jönköping II hade kl. 12.30 hunnit c:a 3,3 mil SOS från Bell Rock och hade konvojen c:a 3 distansminuter föröver samt 5 armerade trålare 0,5 distansminuter föröver om babord, då en explosion inträffade vid pannrummet på babordssidan.

Av verkningarna att döma träffades hon av en torped som kom akterifrån. På samma plats hade svenska ångaren Fylgia träffats av en torped en timme tidigare. Babords sida av midskeppet samt däck och bryggdäck slets upp fullständigt av explosionen, babords panna sprängdes och den aktra gavlen på pannan slungades in i maskin, babords livbåt slungades bort från fartyget och den aktre slogs i stycken. Eldaren Gustaf Erik Benjamin Krusell som hade vakten i maskinrummet dödades omedelbart och en lättmatros brändes alvarligt då han fick utströmmande ånga över sig. Mässgossen slungades iväg och slog i huvudet. Två jagare ur konvojen och de armerade trålarna kom genast till undsättning och trålaren H.M.Strathcarron tog ombord Jönköpings besättning.

Försök gjordes genast att bärga Jönköping som flöt med däcket i vattnet, men försöken måste avbrytas då hon kl. 13.30 sjönk med förskeppet före. Trålaren styrde sedan Jönköping sjunkt mot Firth of Forth och mötte 17.30 fartyget Zedwhale vilken tog ombord de skeppsbrutna och landsatte dem på Naval Base, Granton.”

Leith är Edinburgs hamnområde, dit Oskar räddats.

Oskar blev således torpederad cirka 3 månader efter att USAT Finland torpederats, där John Charles enligt efterforskningen kan ha tjänstgjort. Om så är fallet kan man undra vad moder Augusta tänkte, då två av hennes söner torpederats inom loppet av 3 månader och klarat sig samtidigt som den tredje sonen, Karl Alfred, var försvunnen.


Ångaren Jönköping II

Sentida dykare säger sig ha siktat fartygsvraket. Nedanstående bild av skeppsklockan uppges vara från Jönköping II. Tänk om Oskar klämtat i den klockan ungefär samtidigt som John Charles var på väg över havet mot Amerika för att den 7 februari 1918 få sitt tjänstgöringsintyg.


Skeppsklocka från Jönköping II.

Vad vi vet nu, som Oskar inte visste då, var att cirka 22 år senare skulle en torped komma att bli Oskars fatala öde, som skulle resultera i att Titanicmannen, John Charles Asplund, överlevde hela sin familj.

läs mer

Del 79 – Vykortet med Titanic

Tidlöst.

John Charles mosters barnbarnbarn visar mig ett vykort föreställande Titanic, som han fått av sin mor, som hon fått i sin tur i släkten. Vykortet är 27 cm långt och 9 cm högt.

Längst till vänster på vykortet står det ”PANORAMA 13 Rotary Photos E C” och längst till höger står det ”FRANK & Sons South Shields”.

I mitten av kortet finns skrivet ”White Star Liner Titanic left Southampton with 2.358 souls on board on her maiden voyage April 10th, 1912, struck an iceberg off cape race, Newfoundland, and sank April 15th with a loss of 1.653 passengers and crew.”.

På kortets baksida anges det ”BOOK POST Rotary Photographic series. Halfpenny without any communication. With communication ordinary letter rate.”

Den troligaste, men inte på något vis verifierade bakgrunden till vykortet är att John Charles sänt kortet, från Amerika, till sin mor Augusta en tid efter Titanics undergång. Något motsägande att John Charles skulle ha sänt vykortet från Amerika är det faktum att Frank & Sons var marinfotografer från South Shields i England. Vykortet skulle således i det scenariot ha tryckts i England, exporterats till Amerika, där John Charles skickat det tillbaka över Atlanten till Sverige. En annan möjlighet är att John Charles sänt kortet långt senare när tjänstgjorde på flertal fartyg som anlöpte Europeiska hamnar. Brodern Oskar kan också ha funnit vykortet och tagit med sig tillbaka till Sverige, som ett minne över vad hans bror upplevt. Möjligheterna är många.

Om någon som läser detta har information om mellan vilka år som Frank & Sons, South Shields var aktiva, eller andra pusselbitar rörande detta tidlösa vykort, är naturligtvis tacksamheten stor för en kommentar eller kontakt.

läs mer