efterforskningen om den från Titanic överlevande John Charles Asplund

Boken

Föredrag

foredrag_1-290x300I föredraget Titanicmannen – från skröna till verklighet berättar Jerker ackompanjerad av bilder under cirka en timma om John Charles minst sagt märkliga levnadsöde.

Efterforskningens delar

Titanicmannen, del 76 – Graven

Vandring i Titanicmannens fotspår.

Titanicmannens moder, Augusta Asplund, begravdes den 10:e juni 1939 klockan halv fem på eftermidagen i kvarter 11 plats 449 på Västra Kyrkogården i Oskarshamn. Titanicmannen själv, John Charles, begravs i samma grav bredvid sin moder på plats 450 år 1943. Vilket datum jordfästningen sker finns ej nedtecknat. Ej heller kan jag återfinna hans namn på gravstenen för plats 449 och 450 när jag besöker en majdag år 2011.

Det är något märkligt med att stå och betrakta graven där Titanicmannen defintivt slutade sin färd genom livet. Så nära har han aldrig varit tidigare och ändå så långt borta. Undran går till varför han inte fick någon omnämningen på stenen, varför inget datum finns noterat om när han gravsattes. Kanske var det på den tiden obekvämt för anhöriga att ha relation till någon som suttit på ”dårhuset”, kanske ingen ville kännas vid honom.

På gräsmattan framför graven tittar några blommor upp. De flesta växer i en grupp, men en blomma växer alldeles för sig själv, lite avsides. Under loppet av en sekund växer den overkliga bilden av att det är ett tecken från John Charles. En glad blomma från en man som upplevt och överlevt livets hemskheter.

I Oskarshamn finns världens längsta soffa anlagd år 1867.

Kanske har moder Augusta suttit på denna soffa den 4:e april 1907 när John Charles begav sig iväg som kock på ångaren Nora. Kanske satt hon där igen och väntade den 7:e juli 1907 när han återkom. Kanske har hon suttit där många gånger för att se sina söner fara iväg och komma åter.

Det är i John Charles och hans familjs fotspår denna vandring ter sig år 2011. Kanske får jag anledning att komma åter.

läs mer

Omslagsfrågan

Bokens yttre.

När så äntligen texten till boken ”Titanicmannen – en efterforskande historia” börjar anta ett färdigstadium återstår frågan om hur omslaget ska se ut.

Den gulaktiga bakgrunden är tänkt att indikera att det handlar om något gammalt, som gulnat. För att illustrera dramatik tjänar Titanics sjunkande ögonblick väl.

Typsnittet är Times New Roman, med fötter, som känns klassiskt. Texternas storlek återstår att optimera.

Men så kommer vi till bilden på Titanic. Ska den vara lite hårdare i svart/vitt eller ska den vara lite mjukare i en brun ton som från ett gammalt foto?

läs mer

Titanicmannen, del 75 – Miljonären

Hospitaliserad rikeman.

Året är 1945 och andra världskriget lider mot sitt slut. Titanicmannen, John Charles Asplund, har varit lämnat jordelivet för 18 månader sedan. Hans rike broder, sjökaptenen Oskar, vilar sedan fem år på havets botten. Hans äldste broder, Karl Alfred, som ärvde allt, är fortsatt försvunnen. Något måste göras.

Därför förrättas en tilläggsbouppteckningen för John Charles, i februari 1945, enligt nedan.

År 1945 den 9 februari förrättades, av undertecknade, tilläggsbouppteckning efter f. sjömannen John Charles Aslund från Oskarshamn, vilken född den 31 januari 1889, avlidit å S:ta Gertuds sjukhus, Västervik, den 14 augusti 1943.
Enligt bouppteckning efter John Charles Asplund, förrättad den 14 mars 1944 och inregistrerad vid Oskarshamns Rådhusrätt den 20 mars 1944 § 43 efterlämnade han som dödsbodelägare brodern, å okänd ort vistande, Carl Alfred Asplund, för vilken rådhusrätten i Skanör med Falsterbo den 21 mars 1941 § 4 till godman förordnat nämndemannen C. A. Lunde, Lämmedal, Oskarshamn.
På framställning av den avlidnes morbroder f. handlanden Otto Jonsson, Smältebro, Oskarshamn, som företedde utdrag av domboken över civila mål, hållen hos Rådhusrätten å rådhuset den 25 september 1944 N:r 99 där Rådhusrätten förklarat den som arvinge ovan angivne brodern Carl Alfred Asplund skall för död anses och vidare bestämt att den som dödsdag skall antagas 31 december 1938, hade den för nämnde Carl Alfred Asplund av Rådhusrätten i Skanör med Falsterbo förordnade godemannen, nämndemannen C. A. Lunde, begärt rättelse företagande i berörda avseende, samt tillkallat Carl Asplunds lagliga arvingar såsom arvingar efter John Charles Asplund nämligen:
/. Morbrodern f. handl. Otto Jonsson, Smältebro, Oskarshamn, närvarande:
/. Morbrodern Oskar Adrian Jonsson, Woodhull Ill. U.S.A., vars rätt bevakades av den för honom av Oskarshamns Rådhusrätt den 2 januari 1945 förordnade godemannen, nämndemannen C. A. Lunde, Lämmedal, Oskarshamn.

Nämndemannen C. A. Lunde uppgav nu, under edlig förpliktelse, att sedan klarlagt blivit att ovannämnde Carl Alfred Asplund rätteligen ej bort upptagas som arvinge utan ovannämnda arvingar inträder i hans ställe, så inträder därjämte det förhållandet att jämte de tillgångar som tidigare bouppteckning uppgivit som den avlidnes egendom jämväl, av godmannen förvaltad, egendom för den dödförklarade, bör tilläggas boet efter John Charles Asplund nämligen:
Enligt godmansräkning per den 31/12 1943 Kr. 27.657:07
Ränta per den 25 september 1944 2 1/2 % kr. 508:97
Tillgångar enl. huvudbouppteckningen kr. 22.048.11
Tillgångar kr. 50.213:15

Varifrån avgår:
Den ökning av arvskatt som tillkomit vid tilläggsbouppteckning efter sjökaptenen Arvid Oskar Wilhelm Asplund 3.273:-
Skatter på samma sterbhud 200:97 3.473:97
Utvisande hela boet sålunda en behållning Kronor 46.739:18

Allt allt vad till boet hörer, med ovanstående tillägga, blivit riktigt uppgivet och ingenting med vilja eller vetskap dolts eller utelämnats betygar under edlig förpliktelse.

Lunde

Vid bouppteckningen närvarande:
Otto Jonsson

Att allt blivit rätteligen antecknat och tillgångarna efter bästa förstånd värderade intygas av undertecknade godemän vid förrättningen:

Genom att dödförklara Karl Alfred per den siste december 1938 justeras alltså boet efter John Charles så att Karl Alfreds del i arvet efter Oskar istället tillfaller John Charles. Det innebär att de sista åren som Titanicmannen tillbringar på avdelning 32 på Västerviks hospital, liggande i sin kala säng, är han de facto miljonär, med 2010 års penningvärde sett.

Från skilsmässobarn i 1800-talets slut till ett sjöliv med katastrofer, krig och överlevarinstinkt finner vi Titanicmannen, John Charles Asplund, efter nära 20 år på hospital sluta sitt liv som miljonär. Tänk om han visste om alla pengar han inte hade någon chans att göra något roligt med. Eller var han helt omedveten, förvirrad och bortom sans för att förstå hur hans liv rann ut och hur han var den siste i familjen att överleva.

Ord som livsöde väger lätt när vi tänker på hela hans liv. Vad var det egentligen som hände på Titanic? i kriget? efter kriget? Vad var det som fick honom att tappa behärskning, som fick honom inspärrad?

Många frågetecken är uträtade och flera återstår. Fortsättning följer.

läs mer

Titanicmannen, del 74 – Oskars bo

Den rike fadern.

Det skulle komma att ta nästan åtta månader efter att broder Oskar blivit torpederad vid nyår 1940 tills hans bouppteckning förättades på rådhusrätten i Skanör med Falsterbo den 29:e augusti 1941.

Som dödsbodelägare angavs John Charles, som var omyndigförklarad, samt brodern Karl Alfred som var försvunnen. Till förrättning kom nämndemannen C.A. Lunde från Oskarshamn att föra Karl Alfreds talan. C.A. Lunde hade även rollen som boutredningsman. Som företrädare för John Charles hade fattigvårdssysslomannen Gustaf Svärdh kallats, men han dök aldrig upp. I John Charles journal från sjukhuset noteras att fattigvårdsföreståndaren besökte John Charles den 6:e november, drygt två månader efter förrättningen, med noteringen ”Inget anmärkningsvärt.”

Det kom att visa sig att Oskar hade samlade tillgångar på 75.399 kronor och 27 öre, vilket motsvarar cirka 1,5 miljoner kronor i 2010 års penningvärde. Summan var naturligtvis ansenlig och behållningen skulle fördelas till en man som var försvunnen och en man som var omyndigförklarad och i verkligheten kom att ha knappa två år kvar i livet på sjukhuset. En till synes absurd situation.

I detta läge noterades det att Oskar hade ett barn utom äktenskap, vilket han ålagts underhållsskyldighet för vid Stockholms rådhusrätt den 29:e oktober 1930. Det innebar att nu var det tre parter som skulle dela på behållningen efter Oskar.

(Av hänsyn till Oskars barn, som lever än idag, jämte Oskars eventuella barnbarn utelämnas namnuppgifter i nuläget. Naturligtvis vore jag glad att få kontakt med barnet eller barnbarnen för att klarlägga huruvida de har några uppgifter om sin farbror eller farfars bror, Titanicmannen, John Charles Asplund.)

Vi vet från del 73 att den försvunne brodern Karl Alfred kom att ärva John Charles. Men vad skulle hända med pengarna? En miljon i dagens penngingvärde låg och väntade på en försvunnen man. Skulle Karl Alfred komma att dyka upp? Eller vart skulle pengarna komma att hamna?

läs mer