efterforskningen om den från Titanic överlevande John Charles Asplund

Efterforskningens delar

Miniutställningen som varade i sju månader

Från juni till december 2010.

Miniutställningen Titanicmannen – från skröna till verklighet är efter hela sju månaders visning på Psykiatriska muséet i Västervik nedmonterad.

Tänk att det som en dag föddes som en undran över den där gamla historien, om att mormors kusin skulle ha varit styrman på Titanic, ledde fram till en miniutställning i över ett halvår på ett museum. Allt kan hända.

Jag vill gärna tacka Psykiatriska muséet i Västervik för ett utomordentligt gott samarbete och möjligheten att få visa miniutställningen på den plats där John Charles levde mer än en tredjedel av sitt liv.

Samtidigt rekommenderar jag ett besök på Psykiatriska muséet i Västervik. Där finns mycket att upptäcka om dåtidens hantering av det vi idag kallar psykiatrisk vård. Information om öppettider finns på www.psykmuseet.se

läs mer

Titanicmannen, del 58 – Briggen Frida

Jungmannen.

Den 28:e april 1909 mönstrade John Charles Asplund på i Västervik som jungman på briggen Frida med destination England. Lönen var 35 kronor. Fartyget på 253,22 registerton hade hemmahamn Oskarshamn och ägdes av Carl Dam i samma stad. Kapten på resan var John August Carlson. Den 4 november 1909 mönstrade John Charles av i Västervik.


Montage av svensks skeppslistning från 1908.

I Svensks skeppslista från 1908 finner vi briggen Frida beskriven. Förutom ovanstående framkommer att Frida är byggd 1852 i Damgarten, Tyskland. Hennes tidigare namn var Louis Otto Warbelow.

Efterforskning visar att Carl Dam kom ursprungligen från Bornholm och startade flera fajansfabriker (fajans är lergods med tennglasyr) i bl.a. Oskarshamn och senare i Boda. Carl Dam dog 17:e maj 1912 av ålderssvaghet i en för den tiden hög ålder av 77 år. Samma år som John Charles far med Titanic mot katastrofen.

Frågan som uppstår är vad John Charles gjorde efter att han mönstrat av Frida 4:e november 1909 fram till att han mönstrar på Thule den 22:e november 1910. På ett år kan hända mycket i Titanicmannens liv.

läs mer

Titanicmannen, del 57 – Skonerten Margareta

Bild och fakta.

Enligt artikeln i tidningen Barometern från 1982, beskriven i del 35, är vykortet som John Charles sände till moder Augusta från 1911.

I del 32 finns datumet 20:e september skrivet på vykortet, vilket leder oss fram till att John Charles var i Hartlepool, England, ombord på skonerten Margareta, den 20:e september 1911. Den 27:e juli 1911 hade han blivit avpolleterad från Thule. Knappa två månader mellan de två tidpunkterna. Han skulle alltså ha hunnit mönstra på Margareta och ta sig till England på den tiden.

Skonerten Margareta hade sin hemort i Figeholm, som ligger cirka 20 km norr om Oskarshamn, som är John Charles hemort år 1911. Margareta är byggd år 1865 i Blankaholm, som ligger cirka 40 km norr om Oskarshamn. Redare var en man vid namn Birger Leopold Windahl, född 1853 och död 1940, hemmahörande i Figeholm.


Skonerten Margareta, fotograf Dutchborn, enligt uppgift.

Bilderna i del 36 skulle mycket väl kunna vara tagna på fartyget ovan.

Kanske fick John Charles smak för vida världen med sin resa med skonerten Margareta 1911. Kanske förstärktes där idén att ge sig längre bort, ända till Amerika, det kommande året 1912, som skulle bli så dramatiskt. Dessa frågor och frågor såsom när John Charles mönstrade av Margareta och om han var ute på någon mera sjöfart före april 1912 är sådana funderingar som driver viljan att forska vidare.

läs mer

Titanicmannen, del 56 – Tiden på Thule

Mönsterrullar och avlöningsbok.

Utifrån mönsterrullarna på pansarskeppet Thule kan vi närmare kartlägga tidsförloppet för Titanicmannens vistelse på fartyget. Vi vet redan från del 54 att han rymde från fartyget sommaren 1911 och bestraffades därför.


Montage av mönsterrulla.


Montage av avlöningsbok.


Montage av avlöningsbok.

Med hjälp av avlöningsboken kan vi datera och skapa följande kronologiska ordning.

1910
nov 22: avlöning påbörjas
nov 23: innestående portion öl fr.o.m.
nov 30: 1 st. knif med bentsel?, 1 st tvättborste
dec 15: kontant
dec 19: Tvättning
dec 28: kontant

1911
jan 5: Tvättning
jan 15: kontant, 2 st handdukar, 1/2 kg tvål, tvättning
jan 31: kontant
feb 15: kontant, tvättning
mars 11: kontant
mars 31: kontant, tvätt
apr 12: kontant
apr 30: kontant, tvätt
maj 15: kontant, 1 st. knif med bentsel? överfördt till ny exp.

jun 22: första gången rymning
juli 1: häktad
juli 2: befriad häkte
juli 27: avpolletterad Stockholm station

Tiden från november 22 1910 till maj 15 1911 omfattar totalt 174 dagar. Enligt omslaget till mönsterrullorna gäller de en expedition för “samöfning av stamrekryter och värnpliktiga” under 197 dagar.


Omslag.

Vad gäller noteringen om “afpolletering flottans sjukhus Stockholm” den 6/12 råder oklarhet om det avser 1910 eller 1911. Ett första tolkning är att han blev sjuk i december 1910 och fick besöka sjukhus, för att senare bevisligen återvända till Thule. Ett annat alternativ är att han blev sjuk i december 1911, vilket inte finns några fakta som talar för i nuläget, och som möjligen felaktigt antogs i del 54.

Om uppgiften att vykortet han skickade till sin mor från Hartlepool ombord på skonerten Margareta ägde rum 1911 stämmer, talar det för att han verkligen blev slutligen avpolleterad i juli 1911, för att under hösten 1911 mönstra på skonerten Margareta.

Nästa steg är att se vilka noteringar som finns om honom på flottans sjukhus i Stockholm samt att finna den hänvisning till folio 316 som finns i avlöningsboken från hans tid på Thule.

läs mer

Böckerna

Titanicmannen - En efterforskande historia

2012
Kr79
  • bokomslag
  • 142 sidor

  • Fraktfritt inom Sverige

Föredrag

foredrag_1-290x300I föredraget Titanicmannen – från skröna till verklighet berättar Jerker ackompanjerad av bilder under cirka en timma om John Charles minst sagt märkliga levnadsöde.