efterforskningen om den från Titanic överlevande John Charles Asplund

Efterforskningens delar

Titanicmannen, del 55 – Brodern Karl-Alfred, sjöman och dödförklarad

Tillkommande uppgifter.

Titanicmannens storebror, Karl-Alfred född den 11:e september 1885, emigrerade 1907 till Amerika, som vi berättat i del 50,

Av tiden före sin emigration vet vi nu att Karl-Alfred också tillbringade sitt liv på sjön. Den 16:e April 1903 mönstrade Karl-Alfred på som kock på skonerten Gerda i Oskarshamn, med en lön på 25 kronor. Knappt två månader senare, den 4:e juni, mönstrade han av i Västervik, för att samma dag mönstra på, åter igen som kock, på den tremastade motorskonerten Lea, med destination England. Redan den 22:e juli var de tillbaka i Västervik igen, där Karl-Alfred möntrade av.

Vi har, sedan tidigare, Karl-Alfreds uppgivna bostadsadresser 1912 och 1918, då han registrerar sig inför Första världskriget. Därefter finns inget spår av honom och heller ingen bekräftelse om huruvida han verkligen deltog i kriget. Emellertid registreras han som obefintlig i Obefintlighetsboken i hemförsamlingen redan 1916. Möjligen hade han inte tagit ut något flyttningsbetyg vid emigrationen 1907.

Tiden från 1918 fram till 31/12 1938 då han i Sveriges dödbok uppges vara död är än så länge ett vitt ark. Först 1944, året efter John Charles död, införs Karl-Alfred i Oskarshamns dödbok, som officiellt död.

Notabelt är att modern Augusta och hennes tre sjömanssöner samtliga dör inom loppet av knappt fem år. Karl-Alfred avliden den 31/12 1938, Augusta begravs 10/6 1939, Oskar torpederas och dör 31/12 1940 och John-Charles dör 14/8 1943 på Västerviks hospital.

läs mer

Titanicmannen, del 54 – Rymning från Thule

Värnpliktig sjöman.

Att John Charles Asplund, Titanicmannen, min mormors kusin, bar en mössa med beteckningen Thule, vet vi från fotot i del 32

I Krigsarkivet finner jag beviset för att han hade med pansarskeppet Thule att göra.

Den 23:e november 1910 mönstrar John Charles på Thule, som är ett pansarskepp med hemmahamn Karlskrona, men ofta även lägger till i Stockholm. Huruvida han mönstrar på i Karlskrona eller Stockholm framgår ej.

Döm om min förvåning när det första jag upptäcker är att han försökt rymma från Thule och bestraffas därför och hamnar på sjukhus. Beteendet med båtar, rymning och sjukhus ska komma att återkomma i hans liv, som vi känner det i denna historieskrivning. Nu har jag svart på vitt vad som hände 1910-1911.

Följande framgår av Straffregistret för Thule 1910-1911.


Montage av utdrag ur straffregistret.

I klartext är följande noterat i Straffregistret:
Titel: Vpl. Nr. F 130 224/10
Namn: Asplund
Förbrytelse, beskaffenhet: Första gången rymning
Förbrytelse, tiden då den begicks: 22/6 1911
Bestraffning, beskaffenhet: Två/2/ dagars sträng arrest skärpt med mistning af sängkläder
Grundad på, strafflagen för krigsmakten, §62
Anbefalld: Fartygschefen, 2/7
Anteckningar: Förklarad häktad den 1/7 kl. 3 e.m. Befriad fr. häkte den 2/7 9 e.m. Afpolleterad till stationen S. (Stockholm) 27/7

John Charles hade sålunda rymt och bestraffas därför, först med sträng arrest utan sängkläder, för att den 27/7 få gå i land i Stockholm. Vad som hände honom där är okänt.

Det som vidare noterats är att han ånyo avpolleterats den 6/12 1911 till flottans sjukhus i Stockholm, numera kallat för Kasern-III på Skeppsholmen.


Kasern-III

Fyra månader därefter ska han komma att avresa rån Köpenhamn mot Southampton och Titanic och en för honom då okänd fortsättning på sitt dramatiska liv.

läs mer

515 dagar kvar

100-års minnet närmar sig.

Om 515 dagar är det 100 år sedan John Charles Asplund svingade sig nedför repet ned till livbåt nummer 13. 100 år sedan det osänkbara skeppet gick till botten.

För att visualisera nedräkning finns från och med idag en nedräknare, som även visas nedan, i utrymmet till höger här på titanicmannen.se.

Internetdomänen titanic2012.se är nu färdigregistrerad och leder tillsvidare hit, till titanicmannen.se. Idéer finns för en egen site för titanic2012.se .

På internet florerar redan nu aktiviteter för att minnas den tragiska tilldragelsen. Den som önskar kan göra kryssningar i april 2012 både här och här. Helt säkert kommer vi att kunna finna ännu fler alternativ ju närmare hundraårsdagen vi kommer.

läs mer

Böckerna

Titanicmannen - En efterforskande historia

2012
Kr79
  • bokomslag
  • 142 sidor

  • Fraktfritt inom Sverige

Föredrag

foredrag_1-290x300I föredraget Titanicmannen – från skröna till verklighet berättar Jerker ackompanjerad av bilder under cirka en timma om John Charles minst sagt märkliga levnadsöde.