efterforskningen om den från Titanic överlevande John Charles Asplund

Efterforskningens delar

515 dagar kvar

100-års minnet närmar sig.

Om 515 dagar är det 100 år sedan John Charles Asplund svingade sig nedför repet ned till livbåt nummer 13. 100 år sedan det osänkbara skeppet gick till botten.

För att visualisera nedräkning finns från och med idag en nedräknare, som även visas nedan, i utrymmet till höger här på titanicmannen.se.

Internetdomänen titanic2012.se är nu färdigregistrerad och leder tillsvidare hit, till titanicmannen.se. Idéer finns för en egen site för titanic2012.se .

På internet florerar redan nu aktiviteter för att minnas den tragiska tilldragelsen. Den som önskar kan göra kryssningar i april 2012 både här och här. Helt säkert kommer vi att kunna finna ännu fler alternativ ju närmare hundraårsdagen vi kommer.

läs mer

Titanicmannen,del 53 – På gång

Det osynliga grävandet.

Sökandet efter mer fakta om Titanicmannen, John Charles Asplund, min mormors kusin, pågår oförtrutet. Spår och kontakter kopplas samman. Uppslag och idéer mals. Planer läggs.

Låt mig presentera några pågående och kommande aktiviteter:

– Besök på Landsarkviet i Vadstena för att bl.a. söka spår av John Charles i dokumenten från sjömanshusen.
– Internet-domänen titanic2012.se har jag registrerat, men inte använt ännu.
– En tidning i södra Sverige är kontaktad för reportage.
– Översättning till engelska av den första sammanfattningen av historien.
– Kontakt etablerad med efterlevande till John Charles kompisar – Gunnar Tenglin, Einar Karlsson och Carl-Olof Jansson. Kontakt med efterlevande till August wennerström saknas.
– Kontakt med övrig media etablerad för eventuellt reportage. Spännande.

Det syns inte, men det grävs, jag gräver och gräver, för att det är så himla roligt. Jag vill upptäcka allt som går att upptäcka.

läs mer

Titanicmannen, del 52 – Svaret från NPRC

National Personnel Records Center.

Jag lyckades fylla i standard formulär nr 180 och jag lyckades hitta postadressen, bland de 16 det fanns att välja på, för att sända förfrågan om att få ut eventuella registrerade dokument om John Charles hos Amerikanska marinen. Jag bifogade också, för att underlätta, kopian av hans registrering till Första världskriget. Så långt gick allt bra.

Sen kom svaret.

Ett svar fritt att tolka. Antingen har de inte ens försökt leta, utan snabbt tolkat det som att John Charles var svensk och i Svenska flottan. Men registreringen var ju i Amerika? Eller så har de letat men inget funnit och på chans förelår mig att leta i Sverige. Eller så vill de inte ge mig något eftersom jag bara är släkt på långt håll. Jag vet inte.

Från ett forum på internet har jag fått följande respons:

Hmm. The person replying, unfortunately, seems to have only looked at and interpreted the Draft Registration Card you provided.
There is no indication they have looked and not found (or found) evidence of Asplund having served in the US Navy or other branch.
Possibly, they cannot give out that kind of information to you, but they cold have indicated so. A thorough reading of their privacy provisions may give a clue.
It could be Asplund shipped out with the US Merchant Marine transporting materiel to France and at wars’end he and fellow sailors were stuck over there.

Från denna punkt finns flera alternativ:
A)Jag fortsätter att kontakt dem per telefon eller brev.
B)Jag sänder en ny förfrågan, denna gång till Amerikanska armén, för att se om de har något.
C)Jag försöker leta information i den marint militära handelsflottan, US Merchant Marines.

Under alla omständigheter – to be continued.

läs mer

Boken

Föredrag

I föredraget Titanicmannen – från skröna till verklighet berättar Jerker ackompanjerad av bilder under cirka en timma om John Charles minst sagt märkliga levnadsöde.