efterforskningen om den från Titanic överlevande John Charles Asplund

Efterforskningens delar

En sinnessjuk värld

Aktuell bok utkommen.

Med utgångspunkt från Västerviks hospital har författaren Lennart Ökvist utkommit med boken En sinnessjuk värld.

Det är en skildring av mentalvården i Sverige över tiden. Exempel är tagna från Västerviks hospital och som läsare känner jag väl igen den värld som John Charles, Titanicmannen, levde i under sina sista 20 år.

Precis som författaren skriver är det lätt att förfäras över vad som varit, hur vi har behandlat de som idag betecknas med psykisk sjukdom, men som då kunde få titeln idiot. Balansvikten till denna förfäran är den totala brist på kunskap om behandlingsmetoder som fanns i förra seklets början.

Det är en välbehövlig och förhållandevis lättläst skildring över något riktigt hemskt.

Boken finns att köpa här på Adlibris.se

läs mer

Titanicmannen, del 47 – Uttydningar och spaningar 1917-1919

Kraften av många.

Uttydningen av de handskrivna dokument som finns i Titanicsmannens spår ökar i kvalitet ju fler som läser och tyder. När jag råkar hitta ämnet Läshjälp på Sveriges Släktforskarförbunds Anbytarforum rusar forskare till för att hjälpa. Mycket glädjande.

För att börja med föregående del, där John Charles registreringskort för militärtjänstgöring i Amerika var något svårläst har följande uttydningar framkommit.

John Charles ingick i första omgången (av tre) den 5:e juni 1917 då män födda mellan 6:e juni 1886 och 5:e juni 1896 registrerades. Hans yrke antas vara painter och hans arbetsgivare synes vara A Larsen. Frågan uppstår huruvida det skulle gå att belägga det med att finna en målarfirma i New York 1917 med detta namn.

Vad gäller John Charles rang är det ännu olöst. Att han uppgav militär erfarenhet såsom sailor i Sverige står klart. Dock verkar det vara ett missförstånd att han skulle ha haft erfarenhet som sjöman inom marinen under 10 år (10 years) i Sverige, som det verkar angivet på registreringskortet.

Hans bostadsadress är 409 Bergen Street, inte 404 som tidigare antagits.

Nästa kronologiska spaning är från 1919, där den amerikanske konsuln i Rouen, Frankrike, den 14:e augusti noterar att John Charles färdats med ett franskt ångfartyg med ett namn liknande “S/S Bombaney” från New York till Rouen den 25:e juni. Av någon anledning sänds han åter till New York.

American consulat, Rouen, France, August 14 1919

I hereby certify that the persons whose names appear and who are otherwise described ????? where shipped june 25 1919 at the port of New York, NY on the French S/S “Bombarcy” as for shiping article of ????? set, for a voyage to Rouen France to be returned at the termination of the voyage to New York NY for account of the councel/vessel?

Av samma dokument framgår att John Charles, samtidigt som tre andra svenskar, fått ett pass med nr 52 utfärdat genom svenska konsulatets försorg den 12:e augusti.

Benson, Swedish passport no 59 issued august 12 1919 by the Swedish consulate of Rouen, France.
Johnson, nr 54
Krona, nr 51
Asplund, nr 52


Konsulns noteringar 14:e juni 1919.

Den 16:e augusti avgår La Lorraine från Le Havre och ombord finns då John Charles Asplund.


Passagerarlista La Lorraine vid avgång 16:e augusti

Vid ankomsten till New York, 10 dagar senare, den 25:e augusti 1919, registrerar Titanicmannens ankomst.


Passagerarlista La Lorraine vid ankomst 25:e augusti, del 1.


Passagerarlista La Lorraine vid ankomst 25:e augusti, del 2

Vi kan utläsa att John Charles Asplund, min mormors kusin, Titanicmannen anger samma adress, 409 Bergen Street, Brooklyn, New York, som sin registrering 1917. Därtill finns en registrering om Seamans card (sjömansbok) 33 Gulfport. Resan är betald av hans arbetsgivare, vilket indikerar att han inte åkt till Amerika som militär, denna gång.

Hittills har vi inte kunnat belägga att han verkligen tjänstgjort inom krigsmakten som sjöman. Däremot kan han ha verkat inom Merchant Marine som ett slags civil sjöman som användes under kriget.

Uppenbarligen färdades John Charles, Titanicmannen, många gånger över det hav där han i april 1912 upplevde de hemskheter en sjunkande atlantångare kan åstadkomma.

läs mer

Titanicmannen, del 46 – Registrering för krig

Yrke och militär erfarenhet?

Den 5:e juni 1917 registrerar sig John Charles Asplund för krigstjänstgöring inom den Amerikanska krigsmakten. Ur den något otydliga kopian av registreringskortet kan vi utläsa ett flertal intressanta fakta.

Vid registreringstillfället uppgav han sig bosatt på 409 Bergen Street, Brooklyn,New York, markerat med A i bilden nedan. Adressen är cirka 5 km fågelvägen från den adress han uppgav vid ankomsten till Amerika 1912, markerat med en svart prick i bilden nedan.


Bostadsadress juni 1917.

Registreringskortet är dels suddigt och har en specifik handstil som är något svårtydd.


Registreringskortet

Nedan följer en utskrift i klartext av innehållet i registreringskortet.

Sidan 1
1.Name in full
John Asplund

2.Home adress
404 Bergen Street, Brooklyn, New York

3.Date of birth
Fanuary 31 1889

4.Are you (1)natural born citizen, (2)naturalised, (3)alien, (4)declared identity
Declared – 17??? (otydbart)

5.Where were you born
Oskarshamn Sweden

6.If not a citizen, of what country are you citizen

7.What is your present occupation?
Otydbart, se nedan

8.By whom employed?
Andersen eller A Larsen??
17?? – 67th Brooklyn
(svårtydbart)

9.Have you a father, mother, wife, child under 12 or a sister or brother under 12 solely dependant on you for support?
None

10.Married or single? Race?
Single – White

11.What military service have you had? Rank? Branch? Year? Nation?
???, Navy, ???, Sweden

12.Do you claim exemption from draft?
No

Sidan 2
1. Tall, medium or short? Slender, medium or stout?
Short, medium

2.Color of eyes, color of hair, bold?
Blue, brown, no

3.Has person lost arm, leg, hand, foot or both eyes, or is he otherwise disabled?
No

Ur denna information kan vi utläsa att John Charles uppger sig ha erfarenhet av militärtjänst inom marinen (navy) från Sverige. Det förefaller därav logiskt att amerikanska krigsmakten skulle komma att använda honom för tjänstgöring inom den amerikanska marinen. Det styrker i sådana fall teorin om att han skulle ha tjänstgjort på USS Finland. En spekulation och teori som återstår att bekräfta.

Vi kan också utläsa att han inte är gift och att han har en arbetsgivare i Brooklyn, även om dess namn är otydbart.

Det finns två uppgifter som jag ej lyckats tyda. Den första är punkt 7, angående yrke.


Vilket yrke uppgav han?

John Charles uppger också vilken rang han haft inom marinen i Sverige.


Vilken rang hade han?

Om någon som läser detta har en idé, ett uppslag, en gissning på vad som är noterat som yrke och rang är jag glad för alla förslag.

läs mer

Psykmuseets nya website

Enkelt och snyggt.

Jag kan bara inte undgå att uppmärksamma att Psykmuseet i Västervik har byggt om sin website. Och att minuställningen om John Charles liv är uppmärksammat gör allt bara ännu bättre.

Du hittar Psykmuseets nya site på www.psykmuseet.se

För den vetgirige är den tillverkad i Wordpress, det universella systemet för att ordna en website.

läs mer

Böckerna

Titanicmannen - En efterforskande historia

2012
Kr79
  • bokomslag
  • 142 sidor

  • Fraktfritt inom Sverige

Föredrag

foredrag_1-290x300I föredraget Titanicmannen – från skröna till verklighet berättar Jerker ackompanjerad av bilder under cirka en timma om John Charles minst sagt märkliga levnadsöde.