efterforskningen om den från Titanic överlevande John Charles Asplund

Efterforskningens delar

Titanicmannen – del 21, Det första brevet från Amerika

Om att vara räddad.

Titanicmannen, min mormors kusin, första brev efter räddningen från Titanics förlisning berättar kortfattat om vad som hänt. Det är skrivet på brevpapper från räddningsfaryget M/S Carpathia. Så här skriver han, rakt citerat med stavfel konstiga ord och allt:

”On board the R.M.S. Carpathia

Älskade Moder
Må godt och hav hälsan är min största önskan. Jag får låta dig veta att vi kom fram igår kväll vid kl. 12 så vi fick komma i land med det samma för som ni väll vet så har Titanic gått till botten med en välldig massa människor.

Jag skall tala om vår resa. Vi gick från Köpenhamn den 4:e så reste vi med tåg och färger till Esbjerg. Så gick vi från Esbjerg den 6:e till Parkeston så reste vi tåg till Southampton så låg vid där ett par dagar på Emigranthotellet så kom med Titanic så var vi med honom till på söndag kväll han kolliderade med ett isbärg vid kl. half tolf sen fylldes med vatten allt mer och mer så vi måste lämna honom vid kl. 1 på natten och vid kl. 2 tiden så sjönk han. Då som väl var så kom vi i en livbåt så vi hade det bäst som fick det bäst. Det var många som låg i vattnet en 6 timmar. Så kom den båten vid kl halv 5 och tog oss ombord på den. Det såg ut som ett svinhus med den båten som vi varmed. Ni må tro att Titanic var en fin båt fint inrett och fin mat hade dom också det var som ett hotell. Jag får bedja dig att du sänder agnes och bertils adress till moster anna så kan jag få den senare för jag har slarvat bort dem. Jag har ej något vidare att skriva om utan jag får avsluta med många hälsningar från John.

Hälsa alla släcktingar och pappa från mig. Hälsa Oskar så godt. Jag skall skriva när jag har varit hos anna. Det var väl att jag hade paketet i kappsäcken annars så hade den varit i atlanten också. Var ej orolig för mig för vi får pengar för det bargasch som godt bort”

Så skriver en man som troligen nyligen blivit räddad från krocken med ett isberg på Atlanten för nära 100 år sedan.

Vi får alltså lära oss att han var på väg till en moster vid namn Anna i Amerika. Huruvida det är en riktig moster eller frun till någon av hans farbröder är oklart. I tidigare forskning har inte någon moster med namnet Anna påträffats. Han verkar också ha en relation till sin moster Agnes. Här finns således nya spår att forska i för att finna hans liv i Amerika.

läs mer

Titanicmannen, del 20 – Breven har kommit

Jag har fått kopior av breven.

De brev som Titanicmannen, min mormors kusin, skrev i USA och sände till sin moder i Sverige, efter Titanics förlisning. Ett stort tack till L.U. som sände mig kopiorna.

Det är sirlig skrivstil på M/S Carpathias eget brevpapper, skrivet av en man som tillbringat timmar av sitt liv i livbåt nummer 13, medan Titanic sjönk till botten.


Titanicmannens första brev till modern.

Med all ivrighet, fantasi och tekniska hjälpmedel ska jag nu tyda de snart 100 år gamla orden och försöka förstå vem den 23-årige mannen bakom dem var. En oöppnad ask, okänd, främmande och outforskad, för mig. Nästan kusligt.

läs mer

Titanicmannen, del 19

Oscars öde.

Min mormors kusin, Titanicmannens bror Oscar, mötte liksom sin bror ett öde på Atlanten. Oskars öde blev fatalt, medan Titanicmannen överlevde mötet med isberget.

Oskar var befälhavare på fartyget Valparaiso, byggd 1917, och sedan 1940 i Brittiska statens tjänst under kriget. Hon ingick i en konvoj från Halifax till Liverpool när tyska ubåten U38 dök upp den 29’e december 1940. Hela konvojen torpederades och Valparaiso med sin besättning om 32 personer, inklusive Oskar, gick till botten.


M/S Valparaiso

Kptlt. Heinrich Liebe skriver i U38’s skeppsdagbok den 31 December 1940 ”Vi upptäckte ett ensamt tungt lastat fartyg. Handelsfartyget Valparaiso sänktes med två välriktade topeder med påföljd att fartyget snabbt gick till botten. Då det ej fanns några andra handelsfartyg eller eskortfartyg i närheten gick jag upp till ytan för att spana. Inget levande fanns att se. Endast några trälådor, virke och några klädesplagg flöt på vattnet.”

Den tyske befälhavaren berövade Titanicmannens broders liv. Samme broder som året före, 1939, dels ombesörjt moderns, Augustas, begravning den 10:e juni och besökt Titanicmannen på sjukhuset den 11:e juni, när Titanicmannen har tre år kvar i livet.

läs mer

Titanicmannen, del 18

Den galna idén.

Så här långt i historien växer en bild, ett förlopp, en serie händelser fram, som skulle kunna återges, spelas upp som en film. En stor film. En storfilm.

I de vildaste stunder av fantasi är Titanicmannens öde en komposition med följande huvudrollsinnehavare; Sven Vollter i skedet när längtan till Amerika leder till beslutet att fara över med världens osänkbara skepp (Utvandrarna). Leonardo di Caprio när så Titanic förliser (Titanic). Därpå träder Tom Hanks in som soldat under första världskriget (Menige Ryan), vilket leder Jack Nicholson under tiden på mentalsjukhuset (Gökboet).

Ett sammanklipp av ovanstående skådespelare och deras filmer formar då den historia som Titanicmannen växer till. Att vi numera även vet att hans bror blev torpederad på Atlanten förstärker berättelsens nära osannolika verklighet.

läs mer

Boken

Föredrag

I föredraget Titanicmannen – från skröna till verklighet berättar Jerker ackompanjerad av bilder under cirka en timma om John Charles minst sagt märkliga levnadsöde.