efterforskningen om den från Titanic överlevande John Charles Asplund

Boken

Föredrag

foredrag_1-290x300I föredraget Titanicmannen – från skröna till verklighet berättar Jerker ackompanjerad av bilder under cirka en timma om John Charles minst sagt märkliga levnadsöde.

Efterforskningens delar

Titanicmannen, del 11

Flyttningsbetyget.

Bland alla dokument från arkivet i Västervik återfinns det flyttningsbetyg som min mormors kusin, Titanicmannen, John Charles Asplund, erhöll före sin avfärd med Titanic till Amerika. Det är det sista svenska dokumentet innan han återvänder 1923, vilket jag kommer att återkomma till.

Den 2:e april 1912, dvs. samma dag som Titanic bogserades från hamnen i Belfast till Southampton, erhöll Titanicmannen sitt flyttbetyg, signerat kyrkoherde Gunnar Linderoth. Blott 8 dagar senare avgår Titanic från Southampton mot New York, med angöring först i Cherbourg i Frankrike därefter Queenstown på Irland.

Ur flyttbetyget kan vi utläsa att han ”äger försvarlig kristendomskunskap” samt att han ”är till äktenskap ledig”. Han är inskriven i Oskarhamns sjömanshus, som värnpliktig ”No F130 224/1910” och får ”nådigt tillstånd att avflytta från riket den 22/3 1912”.

Titanicmannen är då 23 år gammal och anar näppeligen den historia som ska komma att utspela sig, med isberg, världskrig, hospital och ond bråd död. Att hans mors systers dotters barnbarn 97 år senare ska komma att sitta i en soffa och medelst trådlös internetuppkoppling berätta om hans öde torde ligga långt bortom fantasins gränser för Titanicmannen.

Fortsättning följer.

läs mer

Titanicmannen, del 10

Sjukhusjournalerna.

23 A3-sidor med kopior på journaler av alla de slag från Västerviks hospital rörande Titanicmannen, min mormors kusin John Charles Asplund, har landat i min brevlåda.

I nuläget kan kort konstateras att han smög ombord på en ångare i Portland, USA, som ankom Antwerpen, Belgien, 1923. Han skickades med svenska konsulatets hjälp till fattigvården i Göteborg, där han var virrig och våldsam. Hans bror hämtade honom till hemmet i Oskarshamn samma år. Dock blev han åter våldsam och med polisens hjälp intogs han på Västerviks hospital samma år och förblev där till sin död 1943, förorsakad av akut tunntarmskatarr.

Mera fakta kommer efter noggrann genomläsning.

Redan nu uppstår frågan vad som hände med den 1919 dokumenterat friske John Asplund fram till 1923, då han anlände Antwerpen i ett förvirrat tillstånd?

läs mer

Titanicmannen, del 9

Återkomst efter kriget.

Öppnandet av historiska arkiv och publiceringen av dem på Internet ger möjligheter att titta in i historien.

Mormors kusin, Titanicmannen, John Asplund, registrerade sig i USA för krigstjänstgöring. Att han var ute i Första Världskriget visar sig när vi finner dokumentation från återkomsten till USA år 1919.


Passagerarregistrering

John Asplund anlände till USA, Ellis Island, den 25 augusti 1919 med fartyget La Lorraine som avgått från Le Havre, i Frankrike. Fartyget ägdes av Compagnie Generale Transatlantique och användes flitigt för transport av amerikanska trupper i samband med Första Världskriget.


La Lorraine

John Asplund noterades som varande i god kondition, utan skador, 162 centimeter lång och blåögd vid ankomsten till Ellis Island. Hans adress dit han fortsätter anges som New York. Han reser således inte till brodern Fred i Minnesota, vilket han gjorde vid ankomsten 1912 efter räddningen från Titanic. Resan med La Lorraine ska vara betald av hans arbetsgivare.

Vi kan också notera att John’s bror, Fred Asplund, som 1912 bodde i Minnesota också registrerade sig i USA för krigstjänstgöring. Han återfinns dock inte bland passagerarna som återvände till USA, vilket skulle kunna tyda på att han inte överlevde kriget.

Fortsättning följer.

läs mer

Titanicmannen, del 8

Krigaren.

Mormors kusin, Titanicmannen John Asplund, registrerade sig i USA för tjänstgöring i Första världskriget. Han bodde vid registreringen på Nyc (Brooklyn) #45, NY. År 1912 och 1919 har han passerat Ellis Island, den ö som fungerade som inpasseringsport för immigranter till USA. Hans passage 1912 är efter att han räddats i livbåt nr 13 från Titanic. Återpasseringen 1919 kan tyda på att han varit ute i det krig han registrerat sig för.

Damen på Psykmuséet i Västervik levererar ovanstående uppgifter, utan att jag ber om det. Blotta intresset för historien räcker för att hjälpa till i efterforskningen. Förutom uppgifterna erhåller jag en bok om livet på Sankta Gertruds Hospital i Västervik. Här beskrivs de trevande försök till behandling och vård av människans själ i början 1900-talet. En lika ruskig som intressant läsning.

Nu återstår att se vad John Charles Asplund gjorde på Sankta Gertrud och varför han var där. Vi väntar med spänning på svar från arkivet.

läs mer