efterforskningen om den från Titanic överlevande John Charles Asplund

Efterforskningens delar

Titanicmannen, del 9

Återkomst efter kriget.

Öppnandet av historiska arkiv och publiceringen av dem på Internet ger möjligheter att titta in i historien.

Mormors kusin, Titanicmannen, John Asplund, registrerade sig i USA för krigstjänstgöring. Att han var ute i Första Världskriget visar sig när vi finner dokumentation från återkomsten till USA år 1919.


Passagerarregistrering

John Asplund anlände till USA, Ellis Island, den 25 augusti 1919 med fartyget La Lorraine som avgått från Le Havre, i Frankrike. Fartyget ägdes av Compagnie Generale Transatlantique och användes flitigt för transport av amerikanska trupper i samband med Första Världskriget.


La Lorraine

John Asplund noterades som varande i god kondition, utan skador, 162 centimeter lång och blåögd vid ankomsten till Ellis Island. Hans adress dit han fortsätter anges som New York. Han reser således inte till brodern Fred i Minnesota, vilket han gjorde vid ankomsten 1912 efter räddningen från Titanic. Resan med La Lorraine ska vara betald av hans arbetsgivare.

Vi kan också notera att John’s bror, Fred Asplund, som 1912 bodde i Minnesota också registrerade sig i USA för krigstjänstgöring. Han återfinns dock inte bland passagerarna som återvände till USA, vilket skulle kunna tyda på att han inte överlevde kriget.

Fortsättning följer.

läs mer

Titanicmannen, del 8

Krigaren.

Mormors kusin, Titanicmannen John Asplund, registrerade sig i USA för tjänstgöring i Första världskriget. Han bodde vid registreringen på Nyc (Brooklyn) #45, NY. År 1912 och 1919 har han passerat Ellis Island, den ö som fungerade som inpasseringsport för immigranter till USA. Hans passage 1912 är efter att han räddats i livbåt nr 13 från Titanic. Återpasseringen 1919 kan tyda på att han varit ute i det krig han registrerat sig för.

Damen på Psykmuséet i Västervik levererar ovanstående uppgifter, utan att jag ber om det. Blotta intresset för historien räcker för att hjälpa till i efterforskningen. Förutom uppgifterna erhåller jag en bok om livet på Sankta Gertruds Hospital i Västervik. Här beskrivs de trevande försök till behandling och vård av människans själ i början 1900-talet. En lika ruskig som intressant läsning.

Nu återstår att se vad John Charles Asplund gjorde på Sankta Gertrud och varför han var där. Vi väntar med spänning på svar från arkivet.

läs mer

Titanicmannen, del 7

Historien växer.

Psykmuséet i Västervik blev intresserade av historien om Titanicmannen, så till den grad att de på stående fot i telefon kunde tänka sig en utställning om hans öde, när forskningen är klar.

För att få kunskap om vad som hände John Charles Asplund mellan 1912 och hans död 1943, har vi fått fram att han redan 1930 var ”på hospital i Västervik”. Det ger en möjlighet att utifrån den 70-åriga sekretesstiden få ut journalinformation från sjukhuset, hoppas vi.

John Charles mor och far skilde sig redan 1894, då John Charles endast var fem år gammal. Anledningen uppges vara faderns ”horsbrott”. Fadern hette Johan August Asplund och avled 1922 i lungsot och lungblödning.

John Charles farfar hette Nils Peter Asplund. Han var klockare i Söderåkra, men blev avsatt från sin tjänst efter att 1849 blivit dömd för fylleri under gudstjänst. 1873 skiljde sig farfar från farmor, Christina Jonsson Asplund.

John Charles förblev ogift och vi kan konstatera att både hans föräldrar och farföräldrar skiljde sig. Vi kan likaså konstatera att, John Charles, hans bror Oscar och fadern Johan August Asplund, samtliga var sjömän.

Fortfarande söker vi John Charles liv från 1912 till 1943, liksom hur det var med ”örfilen” han skulle fått när han hoppade i livbåt nummer 13. Och hur var det med historien om hans deltagande på Finlands sida i kriget?

Historien växer.

läs mer

Titanicmannens öde, del 6

Historiens pusselbitar.

Titanicmannen, min mormors kusin John Charles Asplund, slutade sina dagar på St:a Gertruds sjukhus i Västervik år 1943. Det är så bekräftat det kan bli eftersom vi funnit begravningsbrevet.

Han begravdes, som tidigare noterat, i Oskarshamn den 22:e augusti 1943 klockan tre på eftermiddagen, invid sin mors grav.

Vad som hände med John Charles mellan 1912, då Titanic gick till botten och fram till hans död är ännu oklart.

I den svenska brigaden om cirka 1000 man som stred med Finland 1918 finns en ”John H Asplund” noterad som död. Uppgifterna är dock knapphändiga, osäkra och tvetydiga. Det skulle kunna stämma att John Charles deltog på Finlands sida 1918 och därefter blev psykiskt sjuk och dog 1943. Det är endast en teori, som ska prövas.

Vi har också återfunnit John Charles och Oscars mor, Augustas, begravningsbrev. Brevet är underskrivet av Oscar i egen hög person, varvid vi kan konstatera att Oscar levde 1939 då modern avled.

Bit för bit bringas klarhet i en tid som varit påverkad av det historiska Titanics undergång.

läs mer

Boken

Föredrag

I föredraget Titanicmannen – från skröna till verklighet berättar Jerker ackompanjerad av bilder under cirka en timma om John Charles minst sagt märkliga levnadsöde.
Translate »