efterforskningen om den från Titanic överlevande John Charles Asplund

Efterforskningens delar

Titanicmannens öde, del 6

Historiens pusselbitar.

Titanicmannen, min mormors kusin John Charles Asplund, slutade sina dagar på St:a Gertruds sjukhus i Västervik år 1943. Det är så bekräftat det kan bli eftersom vi funnit begravningsbrevet.

Han begravdes, som tidigare noterat, i Oskarshamn den 22:e augusti 1943 klockan tre på eftermiddagen, invid sin mors grav.

Vad som hände med John Charles mellan 1912, då Titanic gick till botten och fram till hans död är ännu oklart.

I den svenska brigaden om cirka 1000 man som stred med Finland 1918 finns en ”John H Asplund” noterad som död. Uppgifterna är dock knapphändiga, osäkra och tvetydiga. Det skulle kunna stämma att John Charles deltog på Finlands sida 1918 och därefter blev psykiskt sjuk och dog 1943. Det är endast en teori, som ska prövas.

Vi har också återfunnit John Charles och Oscars mor, Augustas, begravningsbrev. Brevet är underskrivet av Oscar i egen hög person, varvid vi kan konstatera att Oscar levde 1939 då modern avled.

Bit för bit bringas klarhet i en tid som varit påverkad av det historiska Titanics undergång.

läs mer

Titanicmannen John Charles Asplund, del 5

De ständiga pusselbitarna.

Likt en kriminaldrama läggs pusselbitar samman, teorier prövas, fakta bekräftas. Vem var Titanicmannen, hur gick det sen, vad hände hans två bröder? Frågorna hopas. Låt oss fastlägga det faktiska.

John Charles Asplund föddes den 31 januari 1889. Han blev sjöman liksom fadern och var 1909 jungman på briggen Frida från Oskarshamn. I april 1912 emigrerade han och reste till storebrodern i Amerika. Den 10 april befann han sig i Southampton och steg ombord på Titanic! Han reste tillsammans med Einar Karlsson från Oskarshamn och hade betalat 7 pund 15 shilling för sin tredjeklassbiljett. Vid Titanics förlisning natten den 12 april räddades de båda männen i livbåt 13 och plockades på morgonen upp av passagerarfartyget Carpathia. Sex dagar senare nådde de New York där John Charles av Frälsningsarmén fick 25 dollar och en biljett till Minneapolis. I juni 1923 återkom han till Oskarshamn och flyttade till Bostad Nr 1A (där familjen bodde 1900). Han noterades fortfarande som sjöman. Johan Charles Asplund var bosatt i Oskarshamn då han avled den 14 augusti 1943. Han blev 54 år gammal och begravdes bredvid modern på Västra begravningsplatsen (kv. 11, nr. 450).

Karl-Alfred Asplund som emigrerat till Minneapolis, Minnesota, USA har vi inget spår efter.

Oskar Asplund har vi ett foto av. Gissningsvis taget runt 1910, enär Oskar föddes 1890.


Oskar Asplund

Vi har också ett väggur från Waterbury Clock Company, som var verksamt från 1850-talet fram till depressionen i slutet av 1920-talet, dvs. under den period när John Charles var i USA. Vägguret ärvdes av min mormor från hennes moster Augusta, dvs. John Charles mor, år 1939 när moster Augusta dog.

Fortsatt forskning pågår.

läs mer

Titanicmannen är funnen, del 4

Äntligen.

Min mormors kusin John Charles Asplund köpte en 3:e klass biljett med Titanic, för att färdas till USA till sin bror, och tillika min mormors kusin, Karl Alfred Asplund, kallad Fred.

Han räddades i livbåt nummer 13 och fördes till USA, Minneapolis, där han blev kvar till 1923 då han återkom till Sverige. 1943 avled han i Oskarshamn 54 år gammal.

John Charles var sjöman, men såvitt funnet hade han inget med Titanics besättning att göra. John Charles hade också en bror vid namn Oskar, som vi har länkad till den amerikanska klocka som finns kvar hos min morbror.

Min mormors kusin var alltså med på Titanic. Men resten av ursprungshistorien är minst sagt oklar. Uppgifterna om örfilen i livbåten, grämelsen däröver, volontärskap i finskt krig och mentalsjukhus i Västervik är ännu ouppklarat. Kanske har Oskar något med det senare att göra och att brödernas förehavanden sammanblandats med tiden.

Fortsatt forskning pågår.

läs mer

Titanicmannen, del 3

Pusselbitar i jakten på Titanicmannen.

Trogna läsare kan historien, eller skrönan, om att att mormors kusin var styrman på Titanic. I jakten på verkligheten, på hur det förhåller sig med mormors kusin, Titanicmannen, och Titanic har nya rön framkommit.

En morbror till mig har en klocka i sin ägo. Klockan är ett ur från Waterbury Clock Company i USA. Enligt en handskriven not till klockan är det en klocka som Titanicmannen haft med sig från USA. Där står också att han, Titanicmannen, ska ha hetat Oskar Asplund och vara son till mormors moster Augusta.

Om dessa uppfifter stämmer, så stämmer det inte alls med Titanics besättning eller passagerare. Någon Oskar Asplund finns inte på några listor.

Nästa steg är att finna Augustas barn och se deras namn och ålder för att se om någon Oskar förekommor, parallellt med att finna huruvida någon Oskar Asplund funnits på mentalsjukhus i Västervik under 1930-40-talet.

Historien blir allt mer mystisk. Fortsättning följer, här på bloggen, i en egen kategori benämnd Titanicmannen

läs mer

Boken

Föredrag

I föredraget Titanicmannen – från skröna till verklighet berättar Jerker ackompanjerad av bilder under cirka en timma om John Charles minst sagt märkliga levnadsöde.
Translate »