Sjukhusjournalerna.

23 A3-sidor med kopior på journaler av alla de slag från Västerviks hospital rörande Titanicmannen, min mormors kusin John Charles Asplund, har landat i min brevlåda.

I nuläget kan kort konstateras att han smög ombord på en ångare i Portland, USA, som ankom Antwerpen, Belgien, 1923. Han skickades med svenska konsulatets hjälp till fattigvården i Göteborg, där han var virrig och våldsam. Hans bror hämtade honom till hemmet i Oskarshamn samma år. Dock blev han åter våldsam och med polisens hjälp intogs han på Västerviks hospital samma år och förblev där till sin död 1943, förorsakad av akut tunntarmskatarr.

Mera fakta kommer efter noggrann genomläsning.

Redan nu uppstår frågan vad som hände med den 1919 dokumenterat friske John Asplund fram till 1923, då han anlände Antwerpen i ett förvirrat tillstånd?

Translate »