Flyttningsbetyget.

Bland alla dokument från arkivet i Västervik återfinns det flyttningsbetyg som min mormors kusin, Titanicmannen, John Charles Asplund, erhöll före sin avfärd med Titanic till Amerika. Det är det sista svenska dokumentet innan han återvänder 1923, vilket jag kommer att återkomma till.

Den 2:e april 1912, dvs. samma dag som Titanic bogserades från hamnen i Belfast till Southampton, erhöll Titanicmannen sitt flyttbetyg, signerat kyrkoherde Gunnar Linderoth. Blott 8 dagar senare avgår Titanic från Southampton mot New York, med angöring först i Cherbourg i Frankrike därefter Queenstown på Irland.

Ur flyttbetyget kan vi utläsa att han "äger försvarlig kristendomskunskap" samt att han "är till äktenskap ledig". Han är inskriven i Oskarhamns sjömanshus, som värnpliktig "No F130 224/1910" och får "nådigt tillstånd att avflytta från riket den 22/3 1912".

Titanicmannen är då 23 år gammal och anar näppeligen den historia som ska komma att utspela sig, med isberg, världskrig, hospital och ond bråd död. Att hans mors systers dotters barnbarn 97 år senare ska komma att sitta i en soffa och medelst trådlös internetuppkoppling berätta om hans öde torde ligga långt bortom fantasins gränser för Titanicmannen.

Fortsättning följer.

Translate »