Sanktabladet.

Nästa steg i historien om historien om Titanicmannen, min mormors kusin, är en efterlysning i Sanktabladet. Psykatriska Muséets stödförenings medlemsblad heter så. Namnet kommer från sjukhusets namn – Sankta Gertruds sjukhus, som det kom att heta efter sitt första namnet, Västerviks hospital.

För den forskande är det ytterligt glädjande att få så stor plats i det lilla bladet för att efterlysa någon som vet något om Titanicmannen, någon som kanske rent av kan ha träffat honom, som kan ha vårdat honom. Tänk om det finns någon där ute som har ytterligare en liten pusselbit.

Sökandet har nu pågått i snart 9 månaders tid. En resa från en ursprunglig skröna som bitvis bekräftats, bitvis dementerats och bitvis givit nya spår.

Ju mer man gräver ju längre ned i hålet kommer man och ju mer oanade delar kommer i dagsljuset, fram till besök i en museal verklighet.

Förutom denna efterlysning finns ytterligare två spår, två hål att gräva i. Stegvis, etappvis, bit för bit vidare i grävandet.

Translate »