Pusselbitar i jakten på Titanicmannen.

Trogna läsare kan historien, eller skrönan, om att att mormors kusin var styrman på Titanic. I jakten på verkligheten, på hur det förhåller sig med mormors kusin, Titanicmannen, och Titanic har nya rön framkommit.

En morbror till mig har en klocka i sin ägo. Klockan är ett ur från Waterbury Clock Company i USA. Enligt en handskriven not till klockan är det en klocka som Titanicmannen haft med sig från USA. Där står också att han, Titanicmannen, ska ha hetat Oskar Asplund och vara son till mormors moster Augusta.

Om dessa uppfifter stämmer, så stämmer det inte alls med Titanics besättning eller passagerare. Någon Oskar Asplund finns inte på några listor.

Nästa steg är att finna Augustas barn och se deras namn och ålder för att se om någon Oskar förekommor, parallellt med att finna huruvida någon Oskar Asplund funnits på mentalsjukhus i Västervik under 1930-40-talet.

Historien blir allt mer mystisk. Fortsättning följer, här på bloggen, i en egen kategori benämnd Titanicmannen

Translate »