Efter 31 delar utan ansikte. Nu äntligen!

Sedan denna historias början i juli 2009, om Titanicmannen, har hans ansikte varit osynligt. Beskrivningarna av honom har byggt fantasibilder i våra huvuden om hur han ser ut. Nu äntligen kan vi få se hur han såg ut, denne man med hela sitt dramatiska liv.

Ett vykort av sig själv anordnade John Charles Asplund när han som sjöman var i Hartlepool, i nordöstra England. Vykortet har bara ett datum, 20:e september, men inget årtal och är sänt till hans moder Augusta i Oskarshamn.


Vykort från Hartlepool.

Texten på kortets baksida lyder: "Jag får tala om för dig att vi skall gå till sjöss i morgon. Hoppas ni känner mig igen."


John Charles Asplund, Titanicmannen.

Av kortet att döma är han i 20 års ålder, vilket leder till slutsatsen att vykortet är före 1912, före Titanic.

När så hans ansikte äntligen blir synligt, bekräftat, verifierat, vidimerat och klarlagt, kan ett hittills oidentifierat foto tämligen säkert fastställas.


Är det John Charles Asplund?

Foto är framställt i Karlskrona och pojken på bilden är misstänkt lik John Charles Asplund. Dessutom står han i samma position som vykortet från Hartlepool. Vi ser att på hans mössa finns namnet Thule, namnet på fartyget där han tjänstgjorde. Det fanns ett pansarskepp med namnet Thule 1893-1923 i svenska flottan.

Den fotografiska bilden av Titanicmannen, John Charles Asplund, stämmer med de uppgifter vi tidigare fått om hans längd, 1,62 meter och hans spensliga och viga kropp.

Vi ska komma att få se fler bilder där John Charles finns avbildad, nu när vi äntligen fått ett original att jämföra med.

Fortsättning följer.

Translate »