Foton bekräftas.

Den 30 mars 1982, nästan 70 år efter Titanics förlisning, skriver tidningen Barometern om de brev vi tidigare kunnat läsa.

Förutom breven finns ett foto av John Charles Asplund. Fotot uppges vara från 1911.

Det är samma foto som jag funnit hos min morbror, men som jag inte kunde fastställa vara en bild av John Charles. I del 32 visas ett foto där vi misstänker att det är han.

Samstämmighet råder. Det är Titanicmannen, John Charles Asplund. Det borde nu också gå att få fram huruvida någon John Charles Asplund tjänstgjorde på fartyget Thule i Karlskrona och vilka noteringar som där kan finnas runt hans liv.

Fortsättning följer och vi ska komma att finna fler sammanträffanden.

Translate »