Kraften av många.

Uttydningen av de handskrivna dokument som finns i Titanicsmannens spår ökar i kvalitet ju fler som läser och tyder. När jag råkar hitta ämnet Läshjälp på Sveriges Släktforskarförbunds Anbytarforum rusar forskare till för att hjälpa. Mycket glädjande.

För att börja med föregående del, där John Charles registreringskort för militärtjänstgöring i Amerika var något svårläst har följande uttydningar framkommit.

John Charles ingick i första omgången (av tre) den 5:e juni 1917 då män födda mellan 6:e juni 1886 och 5:e juni 1896 registrerades. Hans yrke antas vara painter och hans arbetsgivare synes vara A Larsen. Frågan uppstår huruvida det skulle gå att belägga det med att finna en målarfirma i New York 1917 med detta namn.

Vad gäller John Charles rang är det ännu olöst. Att han uppgav militär erfarenhet såsom sailor i Sverige står klart. Dock verkar det vara ett missförstånd att han skulle ha haft erfarenhet som sjöman inom marinen under 10 år (10 years) i Sverige, som det verkar angivet på registreringskortet.

Hans bostadsadress är 409 Bergen Street, inte 404 som tidigare antagits.

Nästa kronologiska spaning är från 1919, där den amerikanske konsuln i Rouen, Frankrike, den 14:e augusti noterar att John Charles färdats med ett franskt ångfartyg med ett namn liknande "S/S Bombaney" från New York till Rouen den 25:e juni. Av någon anledning sänds han åter till New York.

American consulat, Rouen, France, August 14 1919

I hereby certify that the persons whose names appear and who are otherwise described ????? where shipped june 25 1919 at the port of New York, NY on the French S/S "Bombarcy" as for shiping article of ????? set, for a voyage to Rouen France to be returned at the termination of the voyage to New York NY for account of the councel/vessel?

Av samma dokument framgår att John Charles, samtidigt som tre andra svenskar, fått ett pass med nr 52 utfärdat genom svenska konsulatets försorg den 12:e augusti.

Benson, Swedish passport no 59 issued august 12 1919 by the Swedish consulate of Rouen, France.
Johnson, nr 54
Krona, nr 51
Asplund, nr 52


Konsulns noteringar 14:e juni 1919.

Den 16:e augusti avgår La Lorraine från Le Havre och ombord finns då John Charles Asplund.


Passagerarlista La Lorraine vid avgång 16:e augusti

Vid ankomsten till New York, 10 dagar senare, den 25:e augusti 1919, registrerar Titanicmannens ankomst.


Passagerarlista La Lorraine vid ankomst 25:e augusti, del 1.


Passagerarlista La Lorraine vid ankomst 25:e augusti, del 2

Vi kan utläsa att John Charles Asplund, min mormors kusin, Titanicmannen anger samma adress, 409 Bergen Street, Brooklyn, New York, som sin registrering 1917. Därtill finns en registrering om Seamans card (sjömansbok) 33 Gulfport. Resan är betald av hans arbetsgivare, vilket indikerar att han inte åkt till Amerika som militär, denna gång.

Hittills har vi inte kunnat belägga att han verkligen tjänstgjort inom krigsmakten som sjöman. Däremot kan han ha verkat inom Merchant Marine som ett slags civil sjöman som användes under kriget.

Uppenbarligen färdades John Charles, Titanicmannen, många gånger över det hav där han i april 1912 upplevde de hemskheter en sjunkande atlantångare kan åstadkomma.

Translate »