Brevet från konsuln.

Förutom handskriften som konsuln i Roune gör i skeppshandlingarna, i del 47, har jag funnit ett maskinskrivet brev från konsuln till Immigrations-kommissionären i New Yorks hamn. Brevet förklarar några av frågetecknen i den handskrivna noteringen.

Nedan följer en egenhändig översättning.

"Amerikanska Konsulatet, Roune, Frankrike, Augusti 14, 1919

Ärade Immigrationskommissionären vid New Yorks hamn, New York

Jag har äran att översända en lista med namnen på några av de tidigare besättningsmedlemmarna på det franska ångfartyget "Bourbancy", som har blivit lossade/entledigade vid denna hamn (Rouens hamn) och som återvänder enligt paragraferna till New York, där de senast utskeppades den 25:e juni för en resa till Rouen. Det noteras på listan att, förutom vissa beskrivande detaljer av männen, varje person har ett giltigt pass, som jag har undersökt, för resa och identifiering. Denna bekräftade del av besättningslistan tillhandahålls som "kollektivt visa" istället för separata visum och enligt blanketten 228-Deklaration av utlänning som ska avresa mot Amerikas förenta stater, som, vilket jag har blivit informerad om av Passbyrån i Paris, kommer att accepteras under dessa omständigheter av immigrationsmyndigheterna. Männen kommer att lämna Le Havre mot New York på eller runt den 16:e Augusti med en ångare från Companie Générale Transatlantique, förmodligen med "Lorraine".

Amerikansk Konsul"

Med detta kan vi fastställa att John Charles var besättningsmedlem på det franska fartyget S. S. Bourbancy den 25:e juni 1919 när det avgick från New York mot Rouen där han blir avmönstrad från fartyget och återsänd till New York, med såväl utlänningsvisum som giltigt pass från Sverige.

Fortsättning följer där vi kommer att finna flera av Titanicmannens sjömanfärder över det hav där han upplevde katastrofen 1912.

Translate »