Två fartyg.

Även om John Charles uppgav sig vara målare (painter) vid registreringen för krigstjänstgöring 1917, var det sjöman som var hans egentliga yrke. Av alla de förmodade fartyg han varit på har jag hittat två stycken där han bevisligen tjänstgjort.

Den 10:e februari 1920, dryga fem månader efter ankomsten med La Lorraine 1919, ankommer John Charles åter till New York med fartyget Buffalo Bridge.

Vi ser här att siffran "33" återkommer från numret på hans sjömansbok. Han anges vara 30 år gammal, fastän han blott 11 dagar tidigare fyllt 31. Nationaliteten sägs vara "Am (Nat)", vilket skulle betyda att han var amerikan. Det torde vara ett misstag, då hela listans rubrik är "List of aliens…..". Hans längd är 5 fot och 5 tum, vilket är en tum längre än vid ankomsten 1919 med La Lorraine.

Fraktfartyget Buffalo Bridge, som var byggt i New Jesey 1919, kom från Halifax i Nova Scotia på Kanadas östkust, till New York. Notabelt är att Buffalo Bridge blev torpederat och sjönk 1943, vilket är samma år som Titanicmannen, John Charles Asplund, dog på Västerviks hospital.

Drygt ett år efter ankomsten med Buffalo Bridge, anländer John Charles i New York den 29:e mars 1921, från Bizerte i norra Tunisien, med fartyget Sabotawan.

Även här återkommer hans sjömansbok med siffran "33". Han påstås vara 31 år gammal fastän han är 32 år. Hans längd är nu tillbaka på samma längd som vid ankomsten med La Lorraine 1919 – 5 fot och 5 tum.

Även Sabotawan byggdes 1919, i New York. Enligt uppgift gick hon åren 1919-1921 på en rutt mellan New York och Gibraltar, vilket är nära Tunisen. 1948 skrotades slutligen Sabotawan.

Nästan exakt två år efter att John Charles anlänt till New york med Sabotawan far han som fripassagerare med en ångare från Portland till Antwerpen, där stiger han i land förvirrad. Vad hände John charles mellan 29:e mars 1921 och den 26:e mars 1923?

Translate »