Jungmannen.

Den 28:e april 1909 mönstrade John Charles Asplund på i Västervik som jungman på briggen Frida med destination England. Lönen var 35 kronor. Fartyget på 253,22 registerton hade hemmahamn Oskarshamn och ägdes av Carl Dam i samma stad. Kapten på resan var John August Carlson. Den 4 november 1909 mönstrade John Charles av i Västervik.


Montage av svensks skeppslistning från 1908.

I Svensks skeppslista från 1908 finner vi briggen Frida beskriven. Förutom ovanstående framkommer att Frida är byggd 1852 i Damgarten, Tyskland. Hennes tidigare namn var Louis Otto Warbelow.

Efterforskning visar att Carl Dam kom ursprungligen från Bornholm och startade flera fajansfabriker (fajans är lergods med tennglasyr) i bl.a. Oskarshamn och senare i Boda. Carl Dam dog 17:e maj 1912 av ålderssvaghet i en för den tiden hög ålder av 77 år. Samma år som John Charles far med Titanic mot katastrofen.

Frågan som uppstår är vad John Charles gjorde efter att han mönstrat av Frida 4:e november 1909 fram till att han mönstrar på Thule den 22:e november 1910. På ett år kan hända mycket i Titanicmannens liv.

Translate »