Nya fynd i Krigsarkivet.

Krigsarkivet bjuder på en utomordentligt god service. Allt finns katalogiserat, fötecknat med ordning och reda. Det jag själv behöver lägga till är tid – tid att leta i volymerna av dokument som serveras mig. Varje bok, mapp eller bunt är som att öppna en skattkista där vad som helst kan tänkas finnas.

Vid detta tillfälle finner jag att John Charles Asplund verkligen blev avpolleterad till flottans sjukhus från pansarskeppet Thule i december 1910. Fartygschefen har skrivit till Chefen för underofficers- och sjömanskårerna i Karlskrona.

Fartygschefen skriver:
"Härmed får jag vördsamt meddela att Vpl. n.r. F130 224/10 Asplund under den 6 dennes afpolletterats till flottans sjukhus med kost och likvid ombord t.o.m. samma dag.
Asplund afpolleteras på grund af sjukdom, som han utan självförvållande ådragit sig under tjänstgöring.
Förhållnings- och beklädnadsbok bifogas H.M. Thule Karlskrona den 7 december 1910.
Fartygschef"

Då Thules hemmahamn var Karlskrona antar jag att flottans sjukhus i Karlskrona avses. I andra sammanhang brukar det uttryckligen stå om avpolleteringen avser t.e.x flottans sjukhus i Stockholm.

Härifrån skulle jag kunna gräva ett steg vidare och gå igenom journalerna från flottans sjukhus i Karlskrona för att finna Titanicmannen och möjligen se vari hans sjukdom bestod. Volymerna är många och stora. Jag avvaktar då jag redan nu vet att han kom tillbaka till Thule och blev ånyo avpolleterad till sjukhus den 27:e juli 1911.

Translate »