Nio dagars ledighet.

Från del 54 vet vi att John Charles rymde från pansarskeppet Thule den 22:e juni 1911. Midsommarafton inföll år 1911 den 23:e juni, som råkade vara en fredag. Det var först efter 1953 som midsommarafton ändrades till att alltid vara på en fredag. John Charles rymde alltså en torsdag.

Fartygschefen på pansarskeppet Thule skriver "Till chefen för underofficers- och Sjömanskårerna i Karlskrona" först den 26:e juni följande:

"Jämlikt Regl. för marinen Del II §§ 164 o 176 mom 1 får jag härmed vördsamt anmäla att Vpl. No. F130 224/10 Asplund, 175 225/10 Karlsson och 240 227/10 Nilsson äro att anse såsom rymmare fr.o.m. den 25 juni kl. 10 e.m. H.M. pansarbåt Thule Hårsfjärden den 26 juni 1911.
Fartygschef"

John Charles anses alltså som rymmare först söndagen 25:e juni klockan 10 på kvällen. Han är inte ensam rymmare från Thule som vid tillfället befann sig på Hårsfjärden – en plats som 71 år senare skulle vara scenen för ubåtsjakt. Hårsfjärden användes på den tiden som ankringsplats för flottans större pansarskepp, långt innan nuvarande Berga örlogsbas blev verklighet.

Titanicmannen synes ha varit från skeppet över hela midsommarhelgen, kanske levde han loppan på någon Hårsfjärden närliggande dansbana, eller begav han sig på galej till storstan.

Den 3:e juli skriver så åter fartygschefen "Till chefen för underofficers- och Sjömanskårerna i Karlskrona" följande:

"Jämlikt Regl. för Marinen Del II § 164 får jag härmed vördsamt meddela att såsom rymmare anmälda värnpliktige n:r 130 224/10 Asplund, 175 225/10 Karlsson och 284 224/10 Swartz återkommo ombord den 1:a juli kl. 3 em. H.M. Pansarbåt Thule Hårdsfjärden den 3/7 11.
Fartygschef"

Thule ligger alltså kvar på Hårsfjärden, åtminstone ända fram till 3:e juli, som var en måndag. John Charles uppges återkomma lördagen den 1:e juli. Förutom han själv återvänder även en av de andra rymmarna som fartygschefen skriver om den 26:e juni. Dessutom återkommer ytterligare en värnpliktig från rymning, vilket förstärker bilden av att rymningar inte på något vis var ovanliga. Den 1:e juli har John charles varit på rymmen i nio dagar. På nio dagar kan det hända mycket i Titanicmannens liv, har vi lärt oss.

Translate »