18-åringen går till sjöss.

Genom att gå igenom de sjömanböcker som finns från Oskarshamns sjömanshus kan vi skapa en bild i kronologisk ordning av John Charles tidiga liv på sjön. Hans äldre broder Karl Alfred har redan 1905 gått till sjöss och hans yngre broder Oskar ska komma att gå till sjöss 1909.

Som 18-åring mönstrar John Charles Asplund den 4:e april 1907, med inskrivningsnummer 4934, på ångaren Nora, i Oskarshamn, som kock. Tre månader senare, den 6:e juli, mönstrar han av åter i Oskarshamn med en avlöning på 25 kronor vilket i dagens penningvärde motsvarar drygt 1100 kronor.

Den 21:e augusti mönstrar han på skeppet Canton, från Malmö, i Oskarshamn, som jungman. Någon vecka före jul, den 19:e december mönstrar han av samma skepp i Aarhus med 30 kronor på fickan.

Nu dröjer det ända till den 29:e april 1908, när vi finner honom mönstra på skonaren Wasa, från Figeholm, i Figeholm, åter igen som jungman mot en ersättning av 38 kronor, för att avmösnstra i Ystad på självaste midsommarafton den 23:e juni.

Den 22:e juli 1908 mönstrar John Charles på ångaren Öresund, från Helsingborg, i Oskarshamn, som jungman. Exakt tre månader därefter, den 22:e oktober mönstrar han av i Helsingborg. Avlöningen för denna resa blev 38 kronor motsvarande nästan 1400 kronor i dagens penningsvärde.

Som vi redan känner till mönstrar han på briggen Frida, i Västervik, den 28:e april 1909. I över ett halvår tjänstgör han på Frida för att den 4:e november mönstra av i Västervik.

27:e april 1910 har John Charles stigit i graderna och mönstrar på ångaren Ariel, i Oskarshamn, såsom lättmatros. För Ariel noteras speciellt "utrikes fart". I dryga två månader tjänstgör han ombord för att den 30:e juni avmönstra i Ystad med hela 45 kronor, motsvarande strax över 2000 kronor i dagens penningvärde.

Vi vet sedan tidigare att den 22:e november 1910 påbörjas John charles avlöning på pansarskeppet Thule, med hemmahörighet i Karlskrona. Frågan är vad han gjorde under tiden juli till november detta år.

Från 18 till 21 års ålder har John Charles gått från kock, via jungman till lättmatros genom att arbeta på de sex olika fartyg, vi funnit sjömanböckerna. På pansarskeppet Thule vet vi redan att han slutligen 1911 noterades som signalmatros. Han hade ett liv till sjöss, som med alla sannolikhet gav honom kunskaper om sjön och sjöliv. Vad han då inte visste var att han skulle komma att ha nytta av sina erfarenheter när den stora fartygskatastofen med världen första osänkbara skepp skulle komma att ske i aprilnatten år 1912.

Translate »