Den rike fadern.

Det skulle komma att ta nästan åtta månader efter att broder Oskar blivit torpederad vid nyår 1940 tills hans bouppteckning förättades på rådhusrätten i Skanör med Falsterbo den 29:e augusti 1941.

Som dödsbodelägare angavs John Charles, som var omyndigförklarad, samt brodern Karl Alfred som var försvunnen. Till förrättning kom nämndemannen C.A. Lunde från Oskarshamn att föra Karl Alfreds talan. C.A. Lunde hade även rollen som boutredningsman. Som företrädare för John Charles hade fattigvårdssysslomannen Gustaf Svärdh kallats, men han dök aldrig upp. I John Charles journal från sjukhuset noteras att fattigvårdsföreståndaren besökte John Charles den 6:e november, drygt två månader efter förrättningen, med noteringen "Inget anmärkningsvärt."

Det kom att visa sig att Oskar hade samlade tillgångar på 75.399 kronor och 27 öre, vilket motsvarar cirka 1,5 miljoner kronor i 2010 års penningvärde. Summan var naturligtvis ansenlig och behållningen skulle fördelas till en man som var försvunnen och en man som var omyndigförklarad och i verkligheten kom att ha knappa två år kvar i livet på sjukhuset. En till synes absurd situation.

I detta läge noterades det att Oskar hade ett barn utom äktenskap, vilket han ålagts underhållsskyldighet för vid Stockholms rådhusrätt den 29:e oktober 1930. Det innebar att nu var det tre parter som skulle dela på behållningen efter Oskar.

(Av hänsyn till Oskars barn, som lever än idag, jämte Oskars eventuella barnbarn utelämnas namnuppgifter i nuläget. Naturligtvis vore jag glad att få kontakt med barnet eller barnbarnen för att klarlägga huruvida de har några uppgifter om sin farbror eller farfars bror, Titanicmannen, John Charles Asplund.)

Vi vet från del 73 att den försvunne brodern Karl Alfred kom att ärva John Charles. Men vad skulle hända med pengarna? En miljon i dagens penngingvärde låg och väntade på en försvunnen man. Skulle Karl Alfred komma att dyka upp? Eller vart skulle pengarna komma att hamna?

Translate »