100-års minnet närmar sig.

Om 515 dagar är det 100 år sedan John Charles Asplund svingade sig nedför repet ned till livbåt nummer 13. 100 år sedan det osänkbara skeppet gick till botten.

För att visualisera nedräkning finns från och med idag en nedräknare, som även visas nedan, i utrymmet till höger här på titanicmannen.se.

Internetdomänen titanic2012.se är nu färdigregistrerad och leder tillsvidare hit, till titanicmannen.se. Idéer finns för en egen site för titanic2012.se .

På internet florerar redan nu aktiviteter för att minnas den tragiska tilldragelsen. Den som önskar kan göra kryssningar i april 2012 både här och här. Helt säkert kommer vi att kunna finna ännu fler alternativ ju närmare hundraårsdagen vi kommer.

Translate »