Titanicmannen, del 51 – Originaldokument

Födelse och utflytt.Födelsedata och utflyttningsdata är redan kända. För helhetens skull dokumenterar jag nu även klipp ur originaldokumenten, från födelseboken och utflyttningsboken.Vi börjar med födelseboken för år 1889.Inskrivningsnummer: 7Födelsemånad:...

Titanicmannen, del 11

Flyttningsbetyget.Bland alla dokument från arkivet i Västervik återfinns det flyttningsbetyg som min mormors kusin, Titanicmannen, John Charles Asplund, erhöll före sin avfärd med Titanic till Amerika. Det är det sista svenska dokumentet innan han återvänder 1923,...