Titanicmannen, del 51 – Originaldokument

Födelse och utflytt.Födelsedata och utflyttningsdata är redan kända. För helhetens skull dokumenterar jag nu även klipp ur originaldokumenten, från födelseboken och utflyttningsboken.Vi börjar med födelseboken för år 1889.Inskrivningsnummer: 7Födelsemånad:...

Titanicmannen, del 11

Flyttningsbetyget.Bland alla dokument från arkivet i Västervik återfinns det flyttningsbetyg som min mormors kusin, Titanicmannen, John Charles Asplund, erhöll före sin avfärd med Titanic till Amerika. Det är det sista svenska dokumentet innan han återvänder 1923,...
Translate »