Från nyfikenhet till en bok.

Det är över två år sedan jag råkade besöka Titanic-utställningen på Djurgården i Stockholm. Två år av sökande, letande, efterforskande om min släkting, mormors kusin, som enligt skrönan skulle ha varit styrman på Titanic.

Nu är boken om efterforskandet skriven. Den finns i datorn med alla sina 140 sidor i A5-format. Omslaget är slutligen fastlagt.

Korrekturläsning pågår i flera omgångar. Nya sidbrytningar och styckesjuseringar samt de sista ordvalen infinner sig ju närmare den definitiva tryckdagen jag kommer. Till slut är det klart, då det är klart, då det inte kan justeras mer.

När jag själv läser igenom de två årens upptäckter, teorier, händelser och fynd, upplever jag ånyo den spänning som finns i själva historien. Allt det otroliga med fartyg, isberg, krig, sjukhus och familj under en mans 54-åriga liv. Samtidigt vaknar efterforskningslustan på nytt efter att under den senare tiden fokuserat på själva boken om själva efterforskandet.

Försäljningen av boken, på 140 sidor i A5-format, kommer att ske genom flera kanaler. Den första kanalen är det egna förlaget, som finns på denna site – www.makeit.se/publishing. Där kan boken från och med idag förhandsbeställas. Senare kommer boken även att kunna köpas direkt på den siten, i en egen e-handelsbutik.

Translate »