Sjömannen.

Att moder Augusta stod sina söner, Oskar, John Charles och Karl-Alfred, nära har vi kunnat utläsa så här långt i historien. Men fadern, Johan August Asplund, har varit frånvarande.

Johan August Alfred Asplund föddes den 23 augusti 1854 i Bockara Nr 5, Mörlunda socken. Föräldrar var före detta klockaren Nils Peter Asplund från Söderåkra och Christina Jonsdotter, piga på gästgivaregården i Bockara.

Om Nils Petter Asplund noteras i husförhörslängderna "1844 pliktat för svordom i kyrkan under gudstjänst, skuffningar, sabbatsbrott och fylleri. 1849 dömd för fylleri under gudstjänst och under tjänsteutövning. 1850 avsatt från klockartjänsten i Söderåkra."

John Charles farfar verkar inte ha varit någon korgosse.

Nils Petter Asplund flyttade till Bockara från Söderåkra 1857. Året därpå flyttade familjen till Färgsjömåla i samma by och 1861 vidare till Övlingsmåla. Under 1860-talet skrev prästen att Johan August Alfred har vistats i Stockholm och att han "går i Stockholms skolor". 1871 flyttade föräldrarna och sonen Johan August Alfred till Stockholm.

År 1881 flyttade frånskilda hustrun Christina Jonsson Asplund och sonen sjömannen Johan August Asplund till Oskarshamn. Hon hade skilt sig 1873. De bosatte sig i en fastighet som modern ägde i kvarteret Herkules Nr 93. Johan August Asplund gifte sig den 13 februari 1885 i Mörlunda med Emelie Augusta Jonsdotter och fick tre söner: Karl Alfred, John Charles och Arvid Oskar Wilhelm. 1888 mönstrade han i Västervik på som matros på briggen Axel från Oskarshamn. Den 21 november 1894 utfärdade domkapitlet i Kalmar ett skiljebrev åt Emelie Augusta "för mannens horsbrott" och den 29 december flyttade hon med barnen.

Året därpå befann sig Asplund i Hudiksvall och mönstrade på som segelsömmare på skeppet Andrea med destination Hull. Ännu 1900 bodde han kvar med sin mor, Christina, i bostad nr 93. Hans adress var 1912 Köpmansgatan.

Den 30 december 1913 blir John August "för bristande sjötjänst avförd".

Den 1 febuari 1922 avled f.d. skepparen, hamnarbetaren Johan August Alfred Asplund i Oskarshamn Nr 123. Dödsorsaken var lungsot och lungblödning. Han begravdes den 5 februari på Oskarshamns västra begravningsplats (kv. 2, nr. 493, kista) – ensam i graven.

I inskrivningsjournal juni 1923 för John Charles kan vi läsa; "fadern begiven på dryckenskap och utsvävningar".

John Charles far, Johan August, hade det uppenbart trassligt i livet.

Translate »