Valparaiso.

Den 18 december 1940 beger sig M/S Valparaiso till havs från Halifax med Oskar Asplund, Titanicmannens bror, som kapten. Fartyget hade överlämnats till Brittiska staten på T/C enligt svensk-brittiska sjöfartavtalet. Fartyget var helt enkelt utchartrat till Britterna sedan april 1940. Frågan är vad Valpariso hade i lasten strax före jul samma år.

Enligt uppgift från Oskars son lär Oskar ha protesterat mot att föra fartyget från Halifax till Liverpool. Det var något som inte stämde riktigt. Men han tvingades ändå. I december 1940 hade Amerika ännu inte dragits in i andra världskriget, officiellt. Dock är det numera känt att fartyg transporterade krigsmateriel från Amerika till Storbrittannien redan 1940.

Den angivna positionen där Valparaiso sänktes av den tyska ubåten anges till 60 grader 01 minuter N och 23 grader 00 minuter W, vilket visas i punkten A nedan.

I rapporten från tyska ubåten U38 ska Valparaiso ha sänkts med två välriktade torpeder. När U38 går upp till ytan finns inget kvar förutom några brädor. Valparaiso sjönk således väldigt fort.


M/S Valparaiso, källa: Sjöhistoriska museet.

Expertis på området menar att anledningen till ett sådant snabbt förlopp kan vara något av följande två; 1)Valparaiso var lastad med malm 2)Valparaiso hade explosiv last. Malm förefaller inte var en naturlig last från Halifax till Liverpool mitt under brinnande krig. Snarare kan vi anta att Valparaiso var en flytande krutdurk och att Oskar kände till detta faktum och därav ansåg resan för farlig.

Bomber kan ha varit Oskars sista last.

Translate »