Vykortet från Hartlepool.

Enligt artikeln i tidningen Barometern 30 mars 1982, som beskrivs i del 35, skulle det vykort som John Charles sände till moder Augusta vara sänt den 20/9 1911. När så noteringarna i mönsterrullorna från John Charles militärtjänstgöring ska klarläggas uppstår frågetecken kring årtalet 1911 i del 56. Var det verkligen 1911 som John Charles var på skonerten Margareta i Hartlepool?

Helt plötsligt en sommardag 2015 dyker det upp ett mail där en filatelist i Västervik granskat frimärket på vykortet.

Filatelisten säger ”Vill bara meddela att vykortet (som omämns bla i del 32) visst har en datering. 20/9 1909. SP betyder september och 09 längst ner står för året.”

Jag väljer att tro mer på filatelisten än uppgiften i tidningsartikeln från 1982. Direkt får vi en annan kronologi i John Charles förehavanden 1909-1911.

1909
28/4 John Charles mönstrar på som jungman på briggen Frida
20/9 John Charles skickar vykort från Hartlepool
4/11 John Charles mönstrar av Frida

1910
27/4 John Charles mönstrar på ångaren Ariel i Oskarshamn
30/6 John Charles mönstrar av Ariel i Ystad
23/11 John Charles mönstrar på Thule
6/12 avpolletering sjukhus

1911
22/6 John Charles rymmer från Thule
1/7 John Charles återkommer efter rymning
1/7 John Charles häktad
2/7 John Charles befriad från häkte
27/7 avpolleterad Stockholm station
29/7 anbefalld signalmatros
Raskt ser vi att under tiden som John Charles är påmönstrad på fartyget Frida under 1909 skulle han ha alltså färdats med skonerten Margareta till Hartlepool. Det kan mycket väl vara så att han mönstrat av Frida en tid för att en mönstra på igen, fastän något bevis för det ej hittats, ännu. Alternativt kan det vara så att uppgiften från Sjöhistorisk årsbok 1992-1993 inte är korrekt, att det inte är på skonerten Margareta som fotot tagits, utan att det är på briggen Frida. Sådan är efterforskningen gång – uppgifter med motstridiga fakta. Dessutom finns faktiskt möjligheten, om än osannolik, att datumet på poststämpel blev fel den där dagen 20 September 1911, eller 1909.

Sådan är efterforskningen.

Translate »