Datumbestämning.

I ett arkiv på Psykiatriska Museet påträffas ”Rullan över Patienterna i Länspaviljongen vid Västerviks Hospital” av en händelse. I denna rulla återfinns John Charles Asplund såsom intagen den 17 juli 1923 på Länspaviljongen, som var den mest rymningssäkra byggnaden på hela hospitalet. Han hade då varit inskriven på hospitalet blott en månad.

Som noteringar skrivs ”Överflyttad från avd 4a / För rymning och åverkan”. Fältet med texten ”3?” avser tredje betalningsklassen. Det fanns olika avgifter för olika fall.

del108_2

del108_3

Avdelning 4a var en övervakningsavdelning för oroliga som var uppegående, till skillnad från 4b där patienterna var sängliggande. På avdelning 4a fanns fem enkelrum och salar för 19 patienter.

Länspaviljongen, som även kallas för Fasta paviljongen, och avdelning 4 låg nära varandra på det stora sjukhusområdet. På bilden nedan finns avdelningarna markerade. Vi kan här också se avdelning 32, där John Charles skulle komma att vistas senare i livet.

Flygbild över Västerviks hospital

Flygbild över Västerviks hospital. Källa: Psykiatriska Museet, Västervik

I John Charles journal noteras den 5 juli 1923: ”Å enkelrum, där han petar sönder väggarna i ständigt traktan att bereda sig tillfälle att avvika. – Till länspav.”  John Charles hade ju redan den 26 juni genomfört sin första misslyckade rymning. Således fattades uppenbarligen beslutet att flytta honom till Länspaviljongen den 5 juli men själva överflyttningen verkställdes alltså inte förrän 12 dagar senare den 17 juli.

del108_4

Bild inifrån Länspaviljongen. Källa: Psykiatriska Museet Västervik

Tre dagar efter intagning på Länspaviljongen, 20 juli, noteras i journalen ”Mera ordnad. Kan nu vara uppe klädd tillsammans med övriga pat.” Den 21 april 1925 ska John Charles åter komma att flyttas till övervakningsavdelningen ”av utrymmesskäl”.

Det fantastiska med efterforskningen om Titanicmannens John Charles Asplunds liv är att det fortfarande, fem år efter den dag när jag råkade hamna på den gästande Titanicutställningen i Stockholm, fortfarande dyker upp pusselbitar som hjälper till att förstå hans liv.

 

Translate »